En seriøs boligpolitik ønskes
Debat Mange kommuner har lavet boligaftaler som den Ballerupaftale der blev indgået i Ballerup Kommunalbestyrelse i mandags.

Man ønsker at undgå borgere på offentlig forsørgelse, personer uden uddannelse samt alt for gamle mennesker, men ser gerne at mennesker med udenlandske talenter og studerende på DTU får stillet særleverancer af boliger til rådighed.

Jeg har forståelse for at vi skal undgå social ubalance i vor boligområder men dette forslag er usympatisk og ikke en farbar vej, at løse boligproblemer på.

Spændende hvor vi ender hvis alle kommuner laver en boligaftale uden at tage hensyn til hinanden.

Det er ikke solidarisk at for eksempel København med sine 22 procent almennyttige boliger sender økonomisk vanskeligt stillede borgere til omegnskommunerne, ej heller at Egedal med sine 12 procent, Gentofte med fire procent gør det samme.

(Ballerup har cirka 60 procent)Regering og folketing må se at få nedsat et boligministerium med hørende boligminister så vi kan få lovgivet på et område der i den grad kalder på seriøs handling, så må vi kunne slippe for de kommunale lappe løsninger, som kommunale bolig aftaler, er.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *