Børnehuse skal ledes som skolerne
Ledelse Daginstitutionerne i Ballerup Kommune skal have en mere ensrettet ledelsesstruktur med udgangspunkt i samme opbygning, som man har valgt til skolerne.

Til sommer skal en helt ny ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet i Ballerup Kommune træde i kraft. Børne- og Skoleudvalget igangsatte processen 1. september og siden har flere arbejdsgrupper kommet med input til, hvordan man kan løse opgaven.

»Den struktur vi har nu er en seks-syv år gammel og den har vist sig meget vanskelig at arbejde med. Vi har ikke nogen ensartet ledelsesstruktur – nogle steder er der distrikter andre steder børnehuse,« forklarer formand for Børne- og Skoleudvalget Peter Als (A).
I det nye forslag er planen at følge skolernes måde at gøre det på ved at inddele kommunens daginstitutioner i fem distrikter, der følger skoledistrikterne. Det vil sige: Måløvhøj, Skovvejen, Baltorp, Skovlunde og Hedegården. Hvert distrikt får en overordnet distriktsleder, ligesom skolerne, og herunder et antal pædagogiske ledere – svarende til én eller to per institution.

»I dag er der flere daginstitutioner, hvor den pædagogiske leder eller stedfortræderen – det er lidt forskelligt hvad man kalder dem – ikke er leder på fuld tid, men supplerer med timer på stuerne. I det nye forslag vil vi kvalificere de pædagogiske ledere, så de kan koncentrere sig fuldt ud om ledelsesopgaverne i de enkelte institutioner og fungere som faglige fyrtårne, der samarbejder i distrikterne,« siger Peter Als og understreger at det ikke er et spareprojekt.

»Vi fokuserer på kvaliteten i dagtilbuddene og vil gerne sikre at vi står sammen som et samlet dagtilbud, der trækker i samme retning, og så vil vi gerne sikre sammenhængen i distrikterne mellem institutionerne og skolen.«

De nye distrikter vil også betyde, at kommunen fremover kan love pladsgaranti i distriktet, fortæller udvalgsformanden.

Deler vandene

Men selvom det alt sammen lyder så godt, er Peter Als udmærket klar over, at den nye ledelsesstruktur ikke falder i alles smag. De forskellige arbejdsgrupper, som har bidraget til processen indtil videre har da også budt på både klap og klask.

»Det har fået en blandet modtagelse, det må jeg sige. Men det hænger jo også sammen med, at daginstitutionerne er ’’delt i to’’ i dag – med nogle der ledes som distrikter og andre som har egen børnehusleder. Så der er nogle, der er glade for den ene måde og andre som bedre kan lide den anden. Men vi holder stadig fast i, at vi vil lave det om af hensyn til helheden, så vi gør det på samme måde i hele kommunen,« siger Peter Als og understreger:

»Det handler ikke om, at institutionerne gør det dårligt i dag. Der er mange af dagtilbuddene, der er rigtig dygtigt ledet. Og vi vil selvfølgelig også, når vi når dertil forsøge at besætte alle ledelsespladserne med de dygtige folk, der allerede er der.«

Den nye ledelsesstruktur skal behandles på kommunalbestyrelsesmødet den 21. december og skal derefter sendes i høring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *