Uacceptabel proces omkring Integrationsrådet
Debat  SF finder at processen omkring det forslag til nedlæggelse af Integrationsrådet, der blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. oktober, er uacceptabel.

Integrationsrådet har, i de 16 år det har eksisteret, lavet et meget stort arbejde for at integrere vores medborgere af anden etnisk herkomst. Denne beslutning signalerer at man ikke har forstået at værdsætte Integrationsrådets arbejde.

SF kan acceptere at Integrationsrådet nedlægges i sin nuværende form, men kun hvis rådet erstattes af et andet, gerne bredere sammensat råd med bredt fokus på demokrati og medborgerskab. Men det hastværk hvormed denne beslutningsproces er foregået, er under al kritik.

Det er for os ultimativt, at de erfaringer, der findes om integrationsspecifikke forhold blandt andet i det nuværende Integrationsråd, forbliver i et samlet forum og ikke blot spredes generelt i foreningslivet i kommunen.

Vi er orienteret om at andre kommuner har nedlagt deres integrationsråd, men i disse tilfælde er rådene blevet erstattet af anderledes sammensatte råd, der fortsat også har fokus på integration. Her vil vi især anbefale at undersøge de ny råd i Ishøj eller Randers kommuner. Det ville klæde Kommunalbestyrelsen at indhente erfaringer fra andre kommuner før man træffer den endelige beslutning til december.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *