Svar om sejlbåd i haven
Debat  I et læserbrev i Ballerup Bladet i sidste uge undrer C. Carstensen sig over, at det er tilladt at parkere sin sejlbåd i haven. Og at man i Ballerup kører efter en 50 år gammel byplanvedtægt.

Man kunne af læserbrevet tro, at der gælder de samme regler alle steder i kommunen. Det er ikke tilfældet, idet der i de forskellige områder, på forskellige tidspunkter og af forskellige årsager, er blevet udarbejdet planer med bestemmelser – blandt andet om oplag af lystbåde på private ejendomme.

Såfremt der, som i dette tilfælde, ikke findes en bestemmelse i den gældende byplanvedtægt, der forbyder oplag af lystbåde og andet på de enkelte ejendomme, griber kommunen ikke ind.

Én ting er regler og kommunal indblanding, en anden ting er, at grundejerforeninger faktisk selv kan lave aftaler om anvendelsen i deres område.

I det konkrete tilfælde er området reguleret af en byplanvedtægt, der blev vedtaget i 1969, og som C. Carstensen skriver, havde man på daværende tidspunkt næppe fantasi til at forestille sig, at det var nødvendigt at indføre bestemmelser om oplag af lystbåde.

Ballerup Kommune moderniserer løbende sine lokalplaner, når der opstår en konkret anledning hertil. Dette har ikke været tilfældet for området Digterparken før nu.

Man vil således kunne finde eksempler på, at der helt tilbage i 1980’erne er vedtaget lokalplaner, der indeholder begrænsninger for parkering af campingvogne, lastbiler, lystbåde med videre. Og i mange år har der i vores kommuneplan været en generel rammebestemmelse, der lægger op til, at man retter opmærksomhed på dette punkt ved enhver ny lokalplan.

Vi er i dialog med grundejerforeningen i Digterparken, og vil ved en eventuel revision af plangrundlaget for området, tage emnet op.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *