Rasende naivt
Debat Naiviteten blomstrer i fuldt flor i DSU-medlem Johan Müllers og Jørgen Flyrs indlæg henholdsvis den 10. og den 17. november.

Problemet er, at vi ikke har råd til at lade naiviteten råde i en tid, hvor Danmark og hele Europa udfordres på vores velstand, kultur og religion.

Den folkevandring, vi er udsat for i disse måneder, er usammenlignelig med, hvad vi tidligere har oplevet. Lader vi stå til taber vi kampen om vores fædrelande.

For nylig kom det frem, at blot 2 procent af de syrere, der kom til Danmark i første halvår af 2014 nu er i arbejde. Efter fire år er kun 13 procent i arbejde. Det er med andre ord så som så med bidraget til det danske samfund – tværtimod er det en stor nettoudgift. I Sverige forventer man som følge af den store tilstrømning af asylsøgere, at skulle bruge lige så mange penge næste år på det område som på hele Sveriges sundhedsbudget. Det kan selvsagt ikke lade sig gøre.

Johan Müller tror tilsyneladende stadigvæk på, at syrerne bliver integreret og henviser bl.a. rørstrømsk til når de bliver forelskede i danskere. Det er muligt det sker – men erfaringen viser, at de bliver gift og familiesammenført med personer fra deres hjemland, hvorefter integrationen starter forfra. Dybest set er der heller ikke mange muslimer, der tilsyneladende har lyst til at blive en del af det danske samfund. De vil gerne holde sig for sig selv, lukrere på de danske ydelser og forventer i øvrigt, at vort danske samfund tilpasser sig dem.

Hvor Johan Müller kan være undskyldt af sin unge alder, så gælder det samme ikke Jørgen Flyr. Flyr benægter det som alle med øjne i hovedet kan se, nemlig at de såkaldte flygtninge udvælger de lande, hvor de får de bedst mulige økonomiske forhold og hurtigst muligt får permanent opholdstilladelse. Derfor er der i virkeligheden heller ikke tale om flygtninge – det var de sikkert da de drog fra Syrien over grænsen til Libanon, Tyrkiet og Jordan, men da de tog fra disse lejre og satte kursen mod Europa, der forvandlede de sig til lykkejægere på jagt efter en bedre tilværelse.

Set ud fra den enkeltes synspunkt er det fornuftigt nok, men set fra et dansk synspunkt skal vi ikke acceptere det. Man har ikke som syrer krav på at få en permanent tilværelse i Danmark, fordi der er krig i Syrien. Det kan vort samfund ikke holde til – og hvis vi ikke snart indser det, så kommer vores børn og børnebørn til at betale prisen

8 kommentarer om “Rasende naivt”

 1. Jørgen Flyr siger:

  Kenneth Kristensen forsætter med at gentage sit vrøvl, der er uden hold i virkeligheden.

  Forstår ikke at dette optage i Ballerup Bladet, mens mit nedenstående indlæg skrottes:

  DF og løftebrud

  Her i Ballerup fik Dansk Folkeparti ved folketingsvalget i juni næstflest stemmer med 23 procent af stemmerne. Peter Skaarup, DF som deltog i finanslovsforhandlingerne havde 14. april 2014 indlæg i Ballerup Bladet under overskriften: DF arbejder for almindelige danskere.

  Men med finanslovsaftelen bryder DF de løfter, som partiet kom med under valgkampen. Det på trods af udmeldinger om, at de fik mere at sige uden for regeringen end inde i regeringen. Finansloven giver skattelettelser til de rige, til dem med de høje lønninger og til virksomhederne. De rige skal kunne købe billigere biler, betale mindre arveafgift og mindre grundskyld. Hvad blev der til dig? Pengene kommer fra de fattige og arbejdsløse. Dansk Folkeparti lovede ellers noget andet.

  Lone Madsen udtalte til Ballerup ladet 1.9.2015, at det især er ældreområdet og sundhedsområdet, der har partiets bevågenhed. ”Vores holdning er, der på ingen måde igen kan spares på ældreområdet, på sundheden og på de svage generelt ” Men nu ser vi med finansloven at der skal der spares mia. af kr. i kommunerne de kommende år. Mon DF vælgerne blevet klogere?

 2. Per Mortensen siger:

  Velfærds tyveknægtene Løkke & Thulesen Dahl
  Har serveret en fest i Whisky bæltet. I de netop afsluttede finanslov forhandlinger.
  Den betaler kontant hjælps modtagere, U-lande og kommunernes velfærd for.
  Det vil ok, vis man gik til valg på at forringe velfærden.
  Men det gjorde Venstre og DF ikke
  De fortalte
  Vi forringer ikke kontanthjælpen !
  Vi forringer ikke velfærden !
  De sendte breve breve ud, hvor de forsikrede at man ikke fik minus vækst i kommunerne.
  Løftebrud i verdensklasse !
  Det vil kunne mærkes her i kommunen.
  Specielt de steder hvor man ikke har så meget.
  Her må DFs og Kenneth Berth vælgere virkelig føle sig taget ved næsen.
  Også kommunens fremtidige budgetter vil der skulle spares.
  Det vil sige der bliver dårligere velfærd, og der ikke er nok penge til at udvikle fremtidens løsninger.
  Man må håbe regeringens tid bliver kort.
  For Danmark og Ballerups skyld.

 3. Jørgen Flyr siger:

  Magten har mistet legitimitet, når et politisk flertal i folketinget fører terrorisme over for befolkningen med massive sociale nedskæringer til fordel for de rige, og på en måde hvor demokratiet sættes ud af kraft. For ingen synes vel at det er demokratisk at love et og gøre noget andet.

  De grundlæggende velfærdsværdier i samfundet er under pres, og der er blevet lang vej til et sundt og velfungerende samfund. Det er selve det kapitalistiske system der er problemet, hvor den ene procent i befolkningen misbruger sin økonomiske og politiske magt til at rage mere til sig.

  Men for at dette samfund skal ændres må der være opbakning og vilje i befolkningen for at skabe demokratiske, humanistiske og kulturelle forandringer. Og her er ikke plads til at være uskyldige eller naive.

 4. Poul E. Pedersen siger:

  Jørgen Flyr og Per Mortensen.

  Den nye finanslov drejer sig vel blot om at nogle skatteydere har fået lov til at beholde lidt flere penge af de, de selv har tjent.

  Og at grundskylden fastfryses til 2015 niveau, betyder følgelig ikke at nogle bliver rigere. ??
  De bliver blot ikke fattigere.

  Derimod får hospitaler m.m. flere penge at gøre godt med, som hvis uheldet er ude, kommer alle til gode.

  Mere er er der vel ikke at sige om den finanslov.

 5. Poul E. Pedersen siger:

  Kenneth Kristensen Berth.

  Jeg er ikke i stand til at sige Dig imod.

  Godt skrevet.

 6. Carl Emil Lind Christensen siger:

  1) Jeg synes dit svar er småligt og personligt. Har svært ved at affinde mig med, at det er sådan en debattone, som folketingsmedlemmer ligger for dagen. Det er pinligt….
  2) Det er naivt at tro, at de problemer vi ser med flygtningestrømme i EU, vil løse sig selv, hvis kommunerne intet ansvar tager.
  3) Hvorfor generaliseres der så groft blandt mennesker med anden etnisk baggrund?
  4) Jeg kan komme med mange eksempler i min omgangskreds på velintegreret familier her i Ballerup, der alle er et resultat af, at kommunen har taget et socialt ansvar. Så det du siger er noget være vås. Præcis ligesom din påstand omat kommunerne ikke skal tage ansvar for flygtninge…

 7. Jørgen Flyr siger:

  Poul E Petersen tror åbenbart vi andre ikke er i stand til at gennemskue hans påstande. Finansloven er et tydeligt bevis på hvor langt DF vil gå i flygtningehetz og racisme til gengæld for at medvirke i asociale nedskæringer, trods deres valgløfter om det modsatte.

  Tager vi pensionisterne fjerner DF og regeringen først en mia fra et tidligere forlig til pensionisterne og indfører derefter en mia igen som kommunerne kan søge på. Samtidig barberes kommunerne for 6-7- mia. kr, og mon nogen tror at alle disse besparelser alene kan gennemføres på daginstitutioner og skoler, og ældreområdet friholdes? Hvad bliver der af værdighed tilbage til pensionisterne? Det er jo det rene ævl og demagogi.

  Tager vi pensionisternes boligydelse viser beregninger ifølge BT at finansloven for 2016 kan koste 200.000 pensionister op til 7.950 kroner om året i lavere boligydelse grundet den sorte bloks finanslov for 2016.

  BT er i besiddelse af interne beregninger fra Finansministeriet, der viser, at i alt 184.000 pensionisthusstande vil miste mellem 470 kr. og 7.950 kr. om året som en konsekvens af, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil spare 480 millioner kroner på lavere boligydelse til pensionister.

  De svagest stillede pensionister har deres folkepension, ældrecheck og måske lidt atp – arbejdsmarkedets tillægspension – at leve for. De hører til generationen før, der var penge til arbejdsmarkedspension og pensionsordninger, og langt de fleste er enlige, ældre kvinder. Et pensionistægtepar med laveste indkomst har tilsammen under 153.000 kr. om året at leve for, de enlige godt det halve, og mange er derfor afhængige af boligydelsen for at kunne betale de stadig stigende husleje- og varmeudgifter.

 8. Jørgen Flyr siger:

  DANSK FOLKEPARTI ER TOTALT AFKLÆDTE

  Efter aftalen må man bare konstatere, at Thulesen Dahl og dansk Folkeparti har meldt sig endegyldigt ind i den desværre store gruppe af partier, der lover det ene før valget, og gør det stikmodsatte bagefter.

  DF lovede et markant løft af velfærden ved at hæve den offentlige vækst til 0,8 procent. Nu stemmer de for en finanslov, som stjæler syv milliarder fra kommunernes velfærd.

  DF lovede milliarder til at løfte ældreplejen og sikre de ældre bedre omsorg. Nu stemmer de for en finanslov, som forringer de ældres boligstøtte, og som vil betyde voldsomme velfærdsnedskæringer, der uundgåeligt vil ramme ældreområdet.

  DF lovede, at de ikke ville forringe kontanthjælpen. I går lavede de en aftale, som gør arbejdsløse danskere endnu fattigere, og som rammer mere end 100.000 kontanthjælpsmodtagere.

  DF lovede, at skattelettelser skulle gå til lave indkomster. Nu har DF delt skatte-gaver ud for milliarder til de rigeste familier og virksomheder i Danmark.

  Og der er ingen undskyldning. DF er det største parti i blå blok. De havde magten og muligheden til at sikre at løfterne blev opfyldt og til at forhindre de nedskæringer der nu rammer danskerne. Uden deres stemmer – ingen finanslov. Men de svigtede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *