Mange vil være med til Måløvs udvikling
høring_måløv_by_3.jpg
Debatlysten var stor og fremmødet ligeså, da der onsdag i sidste uge blev afholdt det første borgermøde om byudviklingen af Måløv. Foto: Flemming Schiller
Borgermøde Rigtig mange havde fundet vej til det første borgermøde om Måløvs byudvikling.

Mørket var faldet på forlængst og regnen silede ned over Måløvhøj Skole og stilheden havde egentlig sænket sig over byen. Men i skolens sal var der både lys og liv, for denne onsdag aften havde mere end 100 borgere indfundet sig for at høre mere om, og byde ind på, fremtidens visioner for Måløv Bymidte.

Galleri: Se billeder fra mødet

Ballerup Kommune havde inviteret til borgermødet, der netop skulle sætte fokus på, hvad der skal ske med Måløv i de kommende år. Mødet var det første i den proces, der gerne skulle munde ud i en stor plan for at gøre Måløv endnu mere attraktiv i fremtiden, ganske som lignende processer er sat i gang i Ballerup og Skovlunde.

Byen skal udvikles

Den første der tog ordet foran den store skærm med de mange slides, var borgmester Jesper Würtzen (A), der bød velkommen og kort ridsede op, hvad det hele egentlig gik ud på. Nemlig at processen mod at gøre Måløv endnu mere attraktiv og spændende i fremtiden nu er gået i gang.

»Der bor nu omkring 10-11.000 mennesker i Måløv og det er mange. Der er også ved at ske en udskiftning og nye familier flytter til. Derfor er det vigtigt, at vi kan fastholde de ting, som folk finder attraktive ved Måløv, eksempelvis den gamle bykerne, samtidig med at vi kan udvikle bymidten i en moderne retning,« sagde borgmesteren.

Snak ved temaborde

Mødets koncept var vendt en smule på hovedet. Forstået på den måde, at de fremmødte nu skulle bevæge sig ud til i alt ni temaborde, hvor man kunne komme med forslag og diskutere en række konkrete emner.

Her stod så repræsentanter for Ballerup Kommune og en række andre parter, f.eks de tilknyttede arkitektfirmaer, og kunne diskutere og samle de mange forslag, som borgerne kom med. De skulle så sendes videre og indgå som en del af processen, så borgerne får mest mulig indflydelse på projektet som muligt.

Snakken var livlig og entusiastisk fra de mange fremmødte, hvor emnerne var så konkrete som: Hvad er Måløv, hvad er udfordringerne i Måløv, hvad er vi fælles om, hvordan er detailhandelen, hverdagsruter i Måløv, relationer i Måløv, Hindsgavlområdets fremtid, særlige steder og endelig trafikken i Måløv.

Det var tunge, men også relevante emner, der alle tiltrak mange debatlystne lokale, der havde både skarpe meninger og gode forslag til forbedringer.

Unge søges

Stort set alle de fremmødte borgere var dog i aldergruppen 55+ og det kan være en udfordring, da det jo er de yngre generationer, som skal bruge Måløv om 20-30 år.

»Vi er rigtig glade for det engagement, som de fremmødte borgere viser. Det viser, at der er mange, som gerne vil hjælpe os med at præge udviklingen i byen. Men vi kunne godt bruge nogle flere unge mennesker, da det jo er dem, som skal bo i byen i fremtiden. Derfor ville en mere balanceret fremmøde være godt. Så vi overvejer, om vi måske skal nå de yngre ved hjælp af facebook-grupper, hvor de kan komme med input og forslag og måske chatfora, hvor man kan komme med sine meninger og debattere. Vi overvejer det til den videre proces,« siger kommunaldirektør Eik Møller, som understregede, at alle forslag er velkomne og at Ballerup Kommune er overvældet over den positive respons ved mødet.

Endelig plan på vej

Efter mere end en times debat ved de forskellige borde var der opsamling og afslutning inden de mange entusiastiske Måløv-borgere igen kunne vandre ud i mørket og ven næsen hjemad.

Nu skal de mange ord og tanker samles sammen og indgå i de planer som de tre arkitektfirmaer skal fremlægge i de projektbeskrivelser, der skal ligge til grund for den endelig plan.

Der er afsat i alt fem millioner kroner til de indledende arbejde med byudviklingsplanen.
Hvis alt går vel skal projektbeskrivelsen ligge klar i maj eller juni næste år og den endelige udviklingsplan for Måløv Bymidte skal vedtages af kommunalbestyrelsen i september 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *