Forældre frygter store institutioner i Egebjerg
forældrerepræsentanter12.jpg
Både ledertillidsrepræsentant Nicolai Hansen (t.v) og forældrebestyrelsesformand Niels Christian Bahn fra børnehuset Valhalla i Egebjerg, savner klare svar på, hvorfor politikerne vil sammenlægge institutioner i Egebjerg. Foto: Flemming Schiller
sammenlægninger Ballerup Kommune pønser på at sammenlægge institutioner i Egebjerg. Men både forældre og personale frygter de store institutioner og vil i dialog om fremtiden.

I forbindelse med budgettet for 2016 i Ballerup har forligspartierne raslet med sablen i forhold til institutionsområdet. Især Egebjerg er udset til at være i spil, når det kommer til besparelser. Der snakkes om driftsbesparelser og sammenlægninger af institutioner.

Selvom intet endnu er besluttet, så er både forældre og personale nu på banen og advarer imod, at man lægger institutioner sammen. Både for børnenes skyld, men samtidig påpeger de, at der slet ikke er grundlag for at lægge institutioner sammen. En af årsagerne til, at kommunen vil lægge institutioner sammen er, at børnetallet i Egebjerg-området er faldende.

Forkerte argumenter

Men det modbevises af kommunens egne tal, siger forældrebestyrelsesformand i børnehuset Valhalla, Niels Christian Bahn.

»Vi ved godt, at kommunens økonomi er presset og vi ved godt, der skal spares nogle penge. Det vil vi gerne indgå i en dialog omkring. Men de argumenter, som Ballerup Kommune bruger for at snakke om sammenlægninger er helt forkert. Kommunens egne tal viser tydeligt, at der ikke er et faldende børnetal efter 2018 i området. Så det argument holder ikke. Jeg tror, at nogle embedsmænd har besluttet det, og politikerne følger bare trop. Vi risikerer, at de i løbet af et par år igen skal bygge nyt, fordi børnetallet stiger om et par år. Det er rigtig kortsigtet,« siger Niels Christian Bahn.

Han påpeger desuden, at tanken om store og sammenlagte institutioner bestemt ikke tiltaler forældrene.

Vil i dialog

»Vi kan slet ikke proppe 40 børn yderligere ind i denne institution. Det hænger ikke sammen. Det handler om børnenes trivsel. Vi vil opfordre politikerne til at komme i dialog med os, så de kan få et indblik i, hvordan hverdagen hænger sammen her. Så vil de kunne se, at det ikke giver nogen mening med denne tanke om monsterinstitutioner,« siger han og fortsætter:

»Vi har forsøgt at komme i dialog med politikerne, men der bliver ikke rigtig lyttet. Vi kræver at få nogle klare svar. Hvad vil kommunen egentlig med institutionerne? Hvad er den langsigtede strategi? Vi føler ikke, at der er nogen klar strategi. Det handler ikke bare om tal, det handler om vores børn,« siger Niels Chistian Bahn.

Også hos personalet er der skepsis overfor tankerne om sammenlægninger.

»Vi ønsker ikke store integrerede institutioner. Vi har omkring 80 børn herude nu og det er et passende niveau. Institutioner skal have en størrelse, der passer til hverdagen og til den pædagogik vi har. Rigtig mange undersøgelser viser, at de her meget store institutioner har en dårlig effekt på børnenes trivsel, f.eks i forhold til socialisering og tryghed,« siger Nicolai Hansen, pædagogisk leder og BUPL’s ledertillidsrepræsentant i Valhalla.

Attraktivt lokalområde

Ifølge Niels Chrstian Bahn er det decideret dårligt købmandsskab at lukke velfungerende institutioner. Blandt andet fordi institutionerne skal være et aktiv for et lokalområde.

»Man risikerer at gøre området mindre attraktivt. Folk vælger aktivt til og fra og vil man tiltrække nye børnefamilier og ressourcestærke borgere, så må man også have institutioner, der kan trække folk til. Ellers bosætter folk sig andre steder,« siger Niels Christian Bahn, der påpeger, at forældrene ikke bare vil brokke sig, men rent faktisk vil være en aktiv del af beslutningen.

»Vi ved godt, at der skal spares. Men vi har en lang række forslag, som vi gerne vil fortælle politikerne om. Vi efterlyser et klart svar og en klar strategi for, hvad der skal ske med vores hus. Det er nu anden gang, at vores børnehus er i spil og det giver utryghed. Samtidig kan vi se, at fakta taler imod de planer, som kommunen har. Så vi vil gerne være imødekommende, men store institutioner og sammenlægninger, det kan vi ikke få til at hænge sammen,« siger Niels Christian Bahn.

Ifølge Ballerup Kommunes egen befolkningsprognose frem til 2028 for Ballerup Nord, der omfatter Egebjerg, er det tydeligt, at antallet af børn i institutionsalderen (0-4 år) falder svagt i et par år, fra 433 til 397 børn i 2018, men derefter stiger de kommende år til at ligge over det nuværende niveau i 2025, hvor prognosen lyder på 437 børn i alderen 0-4 år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *