Vi har tænkt på skolebørnene
debat I sidste uge stillede Thomas Poulsen spørgsmål til udformningen af stikrydsningen mellem supercykelstien og stien mellem Egebjerg og Digterparken ved Rosendal.

Vi er opmærksomme på stikrydsningen og skolebørnene, der skal til og fra Egebjergskolen.
Som Thomas Poulsen skriver, så etableres der ubetinget vigepligt for den nord-sydgående trafik, og der vil blive etableret et cykelbump på den sydlige side samt steler, som skal forhindre, at cyklisterne kører uden om bumpet.

Der vil blive opsat tavler, som gør opmærksom på, at der er krydsende trafik. Derudover vil supercykelstien blive markeret med cykelsymboler i krydsningen med den nord/sydgående sti.

Oversigten i krydset er i dag ikke god. Derfor vil vi foretage en kraftig beskæring af beplantningen i hele stikrydset, så cyklister og fodgængere vil kunne erkende hinanden i tide til at foretage en sikker krydsning.

Vi vurderer, at disse tiltag forbedrer forholdene væsentligt i forhold til i dag, og at der dermed opnås en mere sikker krydsning end i dag.

Vi har fået den projekterede løsning vurderet af en trafiksikkerhedsrevisor, som sammen med vores rådgivere netop har foreslået tiltagene som beskrevet ovenfor.

Det fælleskommunale sekretariat for supercykelstier, som er bindeled mellem de 22 deltagende kommuner og Region Hovedstaden i Cykelsupersti-projektet, har derudover igangsat en undersøgelse af særlige hensynoner på supercykelstier og mulige tiltag til markering af disse.

Stikrydsningen ved Rosendal er medtaget i disse undersøgelser, og det vil blive vurderet, hvordan vi kan optimere afmærkningen – både for supercykelstien og den krydsende sti.

Ballerup Kommune vil derudover foretage en evaluering af løsningen, når den er færdiganlagt, og se om det giver anledning til yderligere tiltag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *