Vedrørende Parkhuset
Debat Birthe Hansen spørger i Ballerup Bladet uge 43 til, at der i budgettet er indarbejdet en besparelse i driften på Parkhuset - og samtidig er bevilliget to millioner kroner til udvidelse af cafeen og afsat midler til asfaltering af parkeringspladsen på Aktiv Center Solvej.

Jeg skal gerne indrømme, at det kan være svært at forstå. Men det er sådan, at kommunerne er underlagt en serviceramme af folketinget. Servicerammen er et maksimalt beløb, man må bruge på drift – typisk lønudgifter til medarbejdere. Hvis kommunerne overskrider servicerammen, kan man blive straffet af staten, så kommunen mister penge i bloktilskud.

Derudover er der en anlægsramme. Den dækker typisk større udgifter til for eksempel bygninger og asfaltarbejder. Der er ikke sanktion for overskridelse af anlægsrammen i 2016.

I Ballerup er vi pressede på vores serviceramme. Dels på grund af den nye regerings sparekrav på én procent om året, dels fordi vi har stigende udgifter til de pleje af de svageste ældre, til sundhed og til voksne handicappede og syge. Derfor måtte vi i budget 2016 finde besparelser for 55 millioner kroner på servicerammen.

Det at finde så store besparelser helt uden det kan mærkes, har desværre ikke være muligt. Der har været en lang række spareforslag for at nå det mål. Et spareforslag var at nedlægge Parkhuset helt og lade det være et frivilligt drevet tilbud. Det ville have givet en besparelse på 2,3 millioner kroner om året.

Det valgte forligspartierne ikke at gøre. Vi vil gerne have Parkhuset, som et af mange tilbud til vores pensionister. Det var også derfor, vi tilførte 0,3 millioner kroner til Parkhusets køkken i budget 2015. Men på grund af den ændrede økonomiske situation vi er i, må vi med budget 2016 spare 0,5 millioner kroner om året. Det er rigtigt ærgerligt, men det er desværre nødvendigt for at opnå den samlede besparelse på 55 millioner kroner.

I forhold til anlæg har vi ikke samme problem. Her har vi stadig et råderum, og derfor har vi afsat penge til den udvidelse af cafeen og den asfaltering, som brugerne af Aktiv Center Solvej har ønsket.

Jeg er med på, at det ikke er helt let at forstå, at kommunen tager med den ene hånd og giver med den anden, men jeg håber forklaringen med anlægs- og serviceramme er til at forstå.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *