Tag klagerne alvorligt!
debat I Ballerup Bladet fra den 29. september skriver en borger om det udsivende vand i tunnellen under Ballerup Station og om ilde lugt i området.

Jeg er enig med brevskriveren i, at begge forhold er problemer, som er uacceptable og vil føje til, at Ballerup Kommune for længst skulle have taget hånd om dem af egen drift. Der må være mange af de dedikerede ansatte i Ballerup Kommune, der i deres dagligdag færdes i området og som burde have orienteret den ansvarlige i kommunen om de uacceptable forhold. At der siver vand ud er ganske øjensynligt.

Jeg har også læst afsnitsleder Lars Algreens svar, hvor han skriver, at klageren ikke er den første, der har gjort kommunen opmærksom på, at det er en dårlig oplevelse at benytte den tunnel. Lars Algreen skriver også, at nu vil man følge op på driftsaftalen med Banedanmark, så der bliver rettet op på de dårligere forhold.

Hvis man ser på Algreens svar, så må det fortolkes således, at det ikke nytter, at borgerne klager til kommunen, for det gør man intet ved. Det er først, når sagen kommer i pressen, man tager problemerne alvorligt.

Sådan en holdning er uacceptabel, men nok rigtig. I hvert fald skal man have en engleblid tålmodighed og megen vedholdenhed, når man klager over forhold, der hører under Center for Miljø og Teknik.

For mit eget vedkommende har jeg et par gange rettet henvendelser til kommunen om manglende vedligeholdelse med mere af områder på Søndergårdsarealet i Måløv. Fra første henvendelse og til ”fejlen” bliver rettet, går der månedsvis – ja, halve år – og undervejs må jeg sende flere ”rykkere” Og det skal føjes til, at for eksempel manglende græsslåning er arbejder, som kommunen allerede har betalt for, men som entreprenøren ikke har udført. Altså ikke noget der vil påføre kommunen ekstra udgifter.

Det kan ikke være rigtigt, at kommunen først tager sagerne alvorligt, når de kommer i dagpressen, eller er umanerligt længe om at reagere på borgernes henvendelser. Borgernes klager bør man tage anderledes alvorligt. De ansatte i kommunen er til for borgernes skyld og ikke omvendt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *