Regionens budgetaftale ’’sker’’ i Ballerup
debat Flere Socialdemokratiske mærkesager nævnes og blev besluttet den 9. oktober 2015.

En styrkelse af behandlingen for de allermest syge mennesker med spiseforstyrrelser, oprettes der fire ekstra senge, med den behandling i høj faglig kvalitet.

Al behandling i Region Hovedstaden for voksne med spiseforstyrrelser, samles i nyt byggeri på Psykiatrisk Center, i Ballerup. (Men også 10 ekstra senge i retspsykiatrien på Sct Hans.)
En anden stor arbejdsplads i Ballerup bliver styrket til gavn for borgerne, ikke bare i Ballerup.

’Den Præhospitale Virksomhed’ Akutberedskabet på Telegrafvej. 20 millioner kroner er det beløb der bevilges, primært målrettet 1813, der fortsat ikke lever op til det politiske fastsatte servicemål.

En af årsagerne er blandt andet rekrutteringsproblemer, særligt af sygeplejersker, men også blandt læger, måske kan midlerne bruges til særlig aflønning af både sygeplejersker og læger, så vi lettere kan rekruttere og fastholde disse.

Nedenstående ”mærkesager” gavner også borgerne i Ballerup Kommune:
Brugerinddragelse. De somatiske hospitaler skal inddrage patienter og pårørende i beslutningsprocesser. Inspirationen kommer fra psykiatrien, der har gjort det siden foråret 2015. Formålet er bedre patientforløb – mere menneske, mindre system.

Fokus på den ældremedicinske patient. Området følges tæt, vi ønsker at tage initiativ til kontakt til kommuner for at se hvordan vi bedre får raske patienter hjem, så vores sengekapacitet aflastes.

Fødeområdet, har vi prioriteret. Ekstra nødvendigt da regeringen har fjernet de 250 millioner kroner som SR-regeringen afsatte til området

Væk med unødvendig brugerbetaling, på for eksempel scanningsbilleder af det ufødte barn og mad til medindlagt forælder.

Fokus på bedre mad på vores hospitaler, så kan forsætte arbejdet med økologi i vores hospitalskøkkener for eksempel til mere uddannelse af køkkenpersonale. Derudover skal der oprettes et madpanel, hvor borgere smager og vurderer den mad, vi tilbyder patienterne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *