Nødvendig prioritering af sundhed og sygepleje
Debat Ballerup Kommune har netop vedtaget et vanskeligt budget. De næste år bliver det ikke nemmere, da den stramme økonomiske politik i Danmark gør, at kommunerne skal spare på deres økonomi.

Imens er sundhedsområdet i en rivende udvikling og står overfor nødvendige prioriteringer, hvis kommunen skal kunne følge med.

I regionen bygges nye supersygehuse, hvor færre senge og færre indlæggelsesdage betyder, at borgerne er markant kortere tid indlagt. Det stiller krav til den sygepleje og hjælp, man skal have i hjemmet. Sygeplejersker skal løse langt flere komplekse sygeplejeopgaver i kommunen i dag, end man bare skulle for ti år siden.

Samtidig vokser andelen af ældre i befolkningen, samt andelen af borgere med demens og kroniske sygdomme. Kommunen skal tænke smart, for at det ikke betyder ekstra store udgifter i fremtiden, fordi flere ældre og syge kan have brug for mere hjælp.

Som sygeplejersker, ser vi tre store områder, som kommunen fremover skal udvikle sine indsatser på. Det handler om at skabe attraktive arbejdspladser for sundhedspersonale, satse på forebyggelse og sundhedsfremme.

Det er helt afgørende at kommunen kan rekruttere nok kompetente sygeplejersker fremover til sundheds- og ældreområdet. Allerede nu kan det være en vanskelig opgave. Ballerup Kommune skal brande sig som en attraktiv arbejdsplads for sygeplejersker.

Hvis man kan forebygge forværring af sygdom og undgå indlæggelser, kan det både gavne den enkelte borger og kommunen. Kommunens SHS-team, hvor specialiserede sygeplejersker, kan tage akut ud i borgerens hjem, er et væsentligt skridt for at gøre noget i den retning.

Og så må vi ikke glemme, at mange usunde vaner og adfærd, grundlægges allerede i de tidligste barneår. Sundhedsplejerskerne der kommer i næsten alle hjem, har gode forudsætninger for at opspore familier med behov for ekstra støtte og vejledning. Man kunne med fordel kigge til andre kommuner, der også tilbyder besøg til alle småbørn i 1,5 års alderen og 3 års alderen, hvilket medvirker til at forebygge mistrivsel og overvægt.

Da økonomien de næste mange år er stram for kommunen, handler det om at lave investeringer der kan betale sig og give gevinst.

Som sygeplejersker har vi mange ideer til, hvordan kommunen kan løfte sundheds og ældreområdet, det spiller vi gerne ind med.
(forkortet af redaktionen)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *