Integrationsindsatsen i Ballerup fortsætter
debat Ballerup kommune har desværre - ligesom mange andre kommuner i dette land - store økonomiske udfordringer. Der skal spares på mange områder her i Ballerup kommune.

Det er svært for alle dem, der rammes af besparelserne, i de kommende år.

Det handler dels om udgiftsstigninger og demografi til vores ældre, til borgere med handicap og hjælpemidler med mere. Men det handler også om at vi – og alle andre kommuner – presses yderligere af Regeringens Omprioteringsbidrag, hvor vi skal afgivet et beløb årligt fra vores ramme.

Et beløb som alle kommuner og regioner, skal lægge i en ’landspulje’, som kan bruges til for eksempel mere politi, sygehuse eller andet.

I Ballerup kommune håber vi naturligvis, at vi får noget af det igen til for eksempel vores indsatser til ældre borgere. Men det er ekstra hårdt, når vi allerede selv er ’’lidt i knæ’’ på grund af vores egne økonomiske og demografiske udfordringer, og vi skal derfor over de kommende år spare mange millioner.

En af de ting der følger med den budgetaftale, vi i går underskrev sammen med Venstre, betyder blandt andet at vi omlægger beløbet på 188.000 kroner, der i dag bruges til Integrationsrådet. Det skal bruges til øget indsatser via for eksempel foreninger – eksempelvis Multikulturel Forening, Venligboerne, Dansk Røde Kors og Frivillighedsrådet.

Vi vil – i tråd med tiden – fremover satse mere på frivillighed, det aktive medborgerskab og dermed støtte det store arbejde, som allerede er i gang mange steder, her i Ballerup kommune.

Jeg vil gerne takke de mange mennesker, der siden 1998 har ydet en stor indsat, for integrationen i Ballerup kommune. De mange frivillige og ansatte, som alle har bidraget til, at vi er nået langt med integrationsindsatsen her i Ballerup Kommune.

Det er naturligvis min mening, at vi også fremover skal tage os godt af nytilkomne/flygtning og andre kommende borgere. Men også, at vi skal holde op med at italesætte »dem og os« og tale om et godt og ligeværdigt forpligtende medborgerskab og fællesskab – for os alle!

Vi skal naturligvis forsætte integrationsarbejdet på Rådhuset og i Jobcenteret og arbejde målrettet med blandt andet beskæftigelsesindsatsen og med mødet mellem mennesker – for eksempel i boligområderne.

Vi har mange der vil og kan udføre dette arbejde for eksempel Multilkulturel Forening, Venligboerne, Dansk Røde Kors, Dansk Flygtninge Hjælp, flere Kirker, Rotary, Frivillighedsrådet, Afdelingsbestyrelser, Bydelsmødre, Sundhedsformidler, skoler- og institutioner og mange mange flere.

»Ingen der ønsker at integrerer sig i det danske samfund, skal savne eller mangle hjælp til det.« (citat: Dansk Flygtninge Hjælp).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *