DF’s budgetbommert
budget DF’s gruppeformand troede fejlagtigt, at der også var en tredjebehandling.

Indrømmet. Det kan være svært at finde hoved og hale i budgetforslag, ændringsforslag og endelige forlig. Men ved det seneste kommunalbestyrelsesmøde i Ballerup i sidste uge, hvor eneste punkt på dagsordenen var andenbehandlingen af budgettet, gik DF alligevel mere end almindelig galt i byen.

På forhånd vidste lokalpolitikerne, at aftenen ville gå med debat og efterfølgende vedtagelse af det budgetforlig, som Socialdemokraterne og Venstre allerede nogle dage i forvejen var blevet enige om.

Altså alle lige bortset fra DF’s gruppeformand Lone Madsen, der ikke var klar over, at en andenbehandling af budgettet betyder sidste og endelige behandling. Og derfor havde hun ikke, som de øvrige partier der stod udenfor forliget, forberedt sit eget partis budgetforslag til mødet, men kun en ordførertale.

Undren i salen

Flere gange i løbet af aftenens to og en halv time lange debat, blev der fra alle partier i salen efterlyst klare udmeldinger og tal på bordet fra DF. Og alle gav udtryk for, at de ikke kunne forstå, hvorfor der ikke lå noget budgetforslag på skrift fra DF.

Først til sidst på mødet gik det så op for alle, at det var fordi, Lone Madsen og DF ikke havde forstået, at budgettet skulle endeligt vedtages på dette møde – altså andenbehandlingen af budgettet.

»Har jeg ikke forstået det rigtigt, at det er andenbehandlingen, og at vi har en tredjebehandling også,« sagde Lone Madsen forundret.

»Nej, der er kun to behandlinger. Vi vedtager det endeligt i dag,« svarede en ligeså forundret borgmester.

Og dermed fik DF ikke noget budgetforslag med i dette års budgetforhandlinger. Hvorimod både Konservative og Enhedslisten fremlagde deres ændringsforslag til afstemning, hvor begge som forventet blev forkastet til fordel for Venstres og Socialdemokraternes forslag, der kunne samle 19 af de i alt 23 fremmødte lokalpolitikere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *