Budgetaftale skærer fra toppen
Ballerup-museum2.jpg
Ballerup Museum er blandt de områder i kommunen, der skal have reduceret sit kommunale tilskud som følge af det nye budget. Foto: Arkivfoto
Budget 2016 Det nyligt indgåede budgetforlig mellem S og V lægger vægt på strukturelle tilpasninger fremfor afskedigelser. Mest markant er, at der skal skæres kraftigt i administrationen.

Efter lange forhandlinger mellem alle parter i kommunalbestyrelsen endte det som bekendt med, at Socialdemokraterne og Venstre indgik forlig om budgettet for 2016. Et forlig, der havde noget dystre undertoner, idet den indgåede aftale mellem den nye regering og KL og en række andre udfordringer, indtil videre betyder, at der skal skæres 55 millioner kroner i alt på budgettet.

Men trods de stramme tider, så er begge budgettets ’fædre’, borgmester Jesper Würtzen (A) og Kåre Harder Olesen (V) tilfredse.

»Vi har fået vedtaget et budget med besparelser på 55 millioner kroner. Det var ikke det sjoveste budget, men vi synes faktisk, at vi har fået skruet et budget sammen, der giver plads til udvikling og til velfærd, mens vi har koncentreret os om strukturelle tilpasninger og besparelser på andre områder end den nære velfærd. Samtidig er der også blevet plads til at udvikle byen og sikre økonomien fremover. Det er jeg faktisk glad for, er lykkedes,« siger Jesper Würtzen.

Børn og ældre

Der er en lang række store og mindre besparelser, men blandt de mest markante er, at daginstitutionen ’Bjerget’ i Østerhøj flyttes og lægges sammen med andre i kommunale bygninger. Dermed sparer Ballerup Kommune knap to millioner kroner i årlig udgift til lejede lokaler.

»Vi så ikke nogen grund til at leje os ind i dyre lokaler, der koster 1,9 millioner kroner, når kommunen har egnede lokaler, som vi har plads i, lige i nærheden,« siger Jesper Würtzen.

Udover Østerhøj er også Egebjerg i kikkerten som et område, hvor der kan lægges institutioner sammen.

Der er også udsigt til besparelser på ældreområdet. Her vil man ikke skære på den daglige normering eller på plejen, men se på effektivisering, sammenlægning til større enheder og på, om der kan spares noget ved at udlicitere opgaver.

»Vi kan se, at der kommer flere ældre frem mod 2020. Det betyder, at vi skal udvide kapaciteten. Det kan betyde flere udgifter, men derfor er vi også nødt til at se på størrelsen af enhederne og på, om vi kan udnytte ressourcerne mere effektivt. Derfor skal vi også se på, om vi kan finde private leverandører, der kan gøre tingene billigere,« siger Jesper Würtzen, der også påpeger, at man vil skære i vikardækningen for at få den mest sammenhængende hverdag.

Budgettet lægger op til besparelser på specialområdet, hvor man i samråd med beboere vil finde områder, der kan effektiviseres. Der skal skæres i tilskud til Grantoftegård, Ballerup Museum skal have 300.000 mindre i kommunalt tilskud og ligeledes skæres der 400.000 kroner i Kunstrådets midler. Der skal også reduceres i antallet af pladser i dagplejen, så det kommer til at passe med brugerne.

»Det handler ikke om, at vi skal nedlægge dagplejen eller skal ramme de børn, der er i dagplejen. Det handler om, at vi tilpasser antallet af pladser, så en dagplejemor får penge til det antal børn, hun rent faktisk passer,« siger borgmesteren.

Integrationsrådet nedlægges også og i stedet skal borgere, foreninger og erhvervsliv sammen finde løsninger, der skal fremme integration i hverdagen.

Der skal spares 5,5 millioner kroner på indkøb af møbler, materialer og legetøj til skoler og institutioner. Det er kun en engangsbesparelse, hvilket betyder at børnene må lege med legetøjet et år mere og at skolebøgerne eller stolen i klassen ikke lige bliver skiftet nu.

Administration slankes

Men den helt store besparelse kommer på ledelse og administration. Her skal der skæres 5 millioner kroner i 2016 og hele 15 millioner kroner i 2017.

»Et stort hug kommer på ledelse og på administrationen. Det er ikke så meget på rådhuset, men i de andre dele af organisationen. Vi er især dyre på vores decentrale områder, så vi skal af med nogle chef-lag og på noget af den tunge administration. Det er her, at de største direkte besparelser kommer,« siger Jesper Würtzen, der ad denne vej glæder sig over, at man, trods besparelser ikke rammer borgerne direkte.

Borgerlig politik

Også hos den anden budgetpartner, Venstre, er der tilfredshed trods det åbenlyse sparebudget.

Her mener formand Kåre Harder Olesen, at der er tale om et ansvarligt budget, der ikke er en massakre på velfærden, men som samtidig indeholder masser af borgerlig politik.

»Jeg er generelt tilfreds med det budget, som vi har fået lavet i fællesskab. Men jeg er især tilfreds med, at vi finder besparelser på strukturelle tiltag og ikke på kernevelfærden. Vi får sparet meget på administration, hvilket er noget, som vi foreslog allerede sidste år. Der viste en analyse, at der var meget at spare på Ballerups administration og det kan vi nu skære i. Også på ældreområdet kan Venstre se sit tydelige aftryk. Vi glæder os over, at der er åbninger overfor private leverandører og at der er lagt op til, at vi kan effektivisere driften uden at skære ned på borgervelfærden,« siger Kåre Harder Olesen, som ser rigtig meget borgerlig politik i budgettet.

Godt kompromis

»Det er selvfølgelig et kompromis, men med denne aftale kan forligsparterne se sig selv og hinanden i øjnene og har sikret, at vi har lavet et politisk og økonomisk ansvarligt budget. Det mener jeg, at man er forpligtet til, uanset om det er sjovt eller surt,« siger Kåre Harder Olesen.

Selvom der ikke var andre partier med i budgettet, og der har været lidt sure miner, så forudser Kåre Harder Olesen ikke problemer med samarbejdet med de andre partier.

»Vi har generelt et godt samarbejde mellem de ’blå’ partier og det tror jeg stadig vil være intakt. Vi har også haft andre forlig, hvor Venstre ikke har været med, og det har ikke stået i vejen. Jeg kan godt ryste lidt på hovedet af DF, der mener, at demokratiet har spillet fallit efter budgetforliget. Der har været åbne og ærlige forhandlinger med alle. At nogen så ikke kunne se sig selv i budgettet, det er fair nok, men det er jo demokratiets spilleregler. Så at sige, at demokratiet har spillet fallit, mener jeg er helt ude i hampen,« siger Kåre Harder Olesen.

Plads til udvikling

Begge understreger deres glæde ved at der også er blevet plads til udvikling af byen i det nye budgetforlig.

Der er givet millioner til bedre indeklima på skolerne, penge til korttidspladser for udskrevne patienter, udvidelse af cafeen på Aktiv Centret Solvej, bedre og kraftigere bredbånd og digital infrastruktur og en lang række andre tiltag, der samlet set, ifølge V og S, giver et både ansvarligt og menneskeligt budget, trods hårde sparekrav.

Budgetforliget er på dagsordenen til kommunalbestyrelsen møde mandag den 5. oktober – efter denne avis’ deadline. Vi følger naturligvis op i næste uge, hvor vi har det endelige budgetforlig på plads.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *