Ældrelivet var til debat
ldredebat_1.jpg
Der var godt fyldt i Baghuset, da Ældre Sagen inviterede til debatmøde med politikerne om ’det gode ældreliv’. Foto: Flemming Schiller.
Debat Ældre Sagen i Ballerup havde inviteret de lokale politikere til en midtvejsdebat om ældrelivet i kommunen. Det blev en vanlig succes med skarpe spørgsmål og stort fremmøde.

Baghuset var fyldt til stort set sidste stol og der blev snakket og hilst på alle, da Ældre Sagen i Ballerup havde inviteret til det efterhånde traditionsrige møde mellem politikere og ældre i Ballerup – denne gang under parolen ’det gode ældreliv’.

Alle partier var repræsenteret ved medlemmer af kommunalbestyrelsen, bortset fra Dansk Folkeparti, der havde sendt deres lokalformand, da begge deres repræsentanter var forhindet i at deltage.

Efter en kort velkomst ved formand Henning Bromann havde politikerne fem minutter til at fremlægge deres svar på to spørgsmål. Hvad deres vision er for et godt ældreliv i Ballerup og hvordan man sikrer, at de kommende besparelser ikke udelukkende rammer ældre?

Flere midler

Ballet blev åbnet af borgmester Jesper Würtzen (A), der lagde vægt på fællesskabet, at det var vigtigt, at ældre var en del af et fællesskab, at man skulle holde sig sund og at der skulle være boliger til ældre. Han pointerede samtidig, at selvom der var stigende udgifter til ældre, fordi de lever længere, (hvilket ikke var ment negativt, måtte han pointere), så var der alligevel tilført ressourcer til området i det nye budget.

Derefter fulgte Kåre Harder Olesen (V), der lagde vægt på, at der findes mange stærke ældre og at når man er en stærk ældre, så skal man have de bedste muligheder for at forme sin egen tilværelse. Han ville have mindre politiker-indblanding i den enkeltes liv for til gengæld at have bedst mulig hjælp til de ældre, der ikke kan klare sig selv. Kommunen skal skabe rammen og så skal de ældre selv udfylde den, som de vil. Han ville desuden sikre kernevelfærden selvom der skal spares. Venstre-formanden og forligspartneren pointerede, at der faktisk var tilført midler til ældreområdet, trods et hårdt budget.

Demografi og værdighed

Derefter fulgte konservatives Martin Jonassen, der talte en del om balance. For ham var det vigtigt, at man som kommune skal investere i aktive ældre, der selv kan gøre mange ting og at man samtidig sikrede en demografisk god sammensætning i kommunen, så også fremtidens ældre kunne nyde godt af den service, der følger af solide skatteindtægter. Ellers bliver det en evig besparelse, mente Jonassen.

Så kom turen til Mette Hedegaard fra Enhedslisten, der vendte spørgsmålene om og pointerede, at Enhedslisten som udgangspunkt slet ikke ønskede at spare på kernevelfærden, som hun definerede i fire hovedpunkter. Frihed til at leve sit eget liv, værdighed i den enkeltes liv, fællesskab med andre, især familie og plads til mere ægte omsorg.

Til sidst rundede DF-stedfortræderen Tommy Kronbøl af. Han kunne ikke love, at DF ikke ville spare mere på de ældre, men han lovede at partiet ville kæmpe alt det de kunne imod, at der blev sparet på de ældre. Han understregede, at det er stik imod DF’s politik at spare på de ældre, tværtimod vil de have flere midler til ældreområdet.

Desuden slog han til lyd for, at rengøring og personlig pleje ikke skal være en familieopgave men en kommunal opgave, så familierelationerne kan gå ud på andet end praktiske gøremål.

Desuden vil DF have flere fastansatte og færre vikarer i hjemmeplejen.

En sen debat

Der blev efterfølgende klappet og holdt pause inden der var lagt op til generel debat. Inden debatten havde flere af de folkevalgte givet udtryk for, at netop de ældre var gode til at ’gå til stålet’ når de stillede spørgsmål, så der var lagt op til en skarp debat.

Debatten blev måske ikke helt så skarp som ventet, men alligevel var dagens arrangør, Jørgen Reimer fra Ældre Sagens ældre- og sundhedspolitiske udvalg godt tilfreds.

»Problemet er jo ofte, at der ikke rigtig er nogen der løfter fingeren og siger noget i begyndelsen. Så kommer debatten lidt sent i gang, og først når spørgetiden er ved at udløbe, kommer der gang i folk. Men jeg synes alligevel, at vi fik en god debat og fik vendt en del spørgsmål,« siger Jørgen Reimer. Han føler også, at politikerne rent faktisk lytter.

»Vi repræsenterer 7000 mennesker i Ballerup Kommune, så politikerne lytter. Jeg vil sige, at vi har et godt samarbejde med politikerne og at der en god dialog mellem os. Der er ingen tvivl om, at den her mødetradition, vi har haft i 12 år, og som begge parter glæder sig til, vil fortsætte,« siger Jørgen Reimer, som kun havde et reelt ankepunkt.

Der blev ikke solgt nok sandwiches, så man stod tilbage med en masse lækre madder til ingen verdens nytte

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *