Min grundskyld er bestemt ikke ’urørt’
debat Hvordan kan man komme frem til at Ballerup Kommune har holdt grundskylden urørt i næsten 20 år?

For vores ejendom i Skovlunde ser udviklingen således ud:

1995: grundskyld 25,00 promille 7.002,50 + renovation m.v. 1.933,40 = 8.935,90

2015: grundskyld 28,89 promille 26.827,25 + renovation m.v. 4.509,68 = 31.336,93

Det er en stigning på 250 procent eller i tørre tal 22.401,03 kroner. Selv ikke med den bedste vilje burde det ikke kunne få nogen til at bruge udtrykket ”urørt”, og det vil være svært at finde nogen prisudvikling, der har taget en tilsvarende himmelflugt.

Dertil kommer, at vand- og kloakafgiften i kommunen i samme periode er steget med 130 procent.

Desuden må man ikke glemme ejendomsværdiskatten, som en nytilflytter i området skal betale med cirka 16.000 p.a. over skattebilletten i statsafgift, for at få lov til at bo her.

 

Svar fra kommunen:

Kære Svend Gjerum. Tak for dit læserbrev omkring den stigende grundskyld i Ballerup Kommune, som refererer til en artikel fra Ballerup Bladet fra den 25. august.

Ud fra de tal, du beskriver i dit læserbrev, er din grundskyld de seneste 20 år steget med lige under 20.000 kroner. Herudover oplever du stigninger i udgifterne til renovation. Jeg vil i dette svar redegøre for, hvorfor du har oplevet den store stigning i din grundskyld, og hvorfor Ballerup Kommune kun har en lille andel i denne stigning.

Den kommunale grundskyld beregnes af to forhold:

1. Grundskyldspromillen, som Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune fastsætter.

2. Ejendomsvurderingerne, som SKAT fastsætter.

For at beregne den enkelte boligejers grundskyldsbetaling ganges grundskyldspromillen med grundværdien, som er en del af ejendomsvurderingen.

Ballerup Kommune har, som beskrevet i artiklen fra Ballerup Bladet, fastholdt grundskyldspromillen på samme niveau siden 1997. Du bruger i dit læserbrev tallene fra 1995, men mellem 1996 og 1997 satte kommunen promillen op, og det forklarer den forskel i grundskyldspromillen, du også beskriver i dit læserbrev.

I modsætning til grundskyldspromillen er grundværdien siden 1995 steget markant. Specielt i 00’erne steg huspriserne og dermed ejendomsvurderingerne i hovedstadsområdet.

I 2003 blev der ved lov indført et loft over, hvor meget de samlede grundværdier må stige fra et år til det næste. Loftet er sat til at kunne stige maksimalt syv procent om året og fastsættes af finansministeren efter forelæggelse i Folketingets finansudvalg.

Efter 2003 er den reelle grundværdi steget væsentlig mere end loftet på grundværdien. Da du betaler grundskyld af loftsværdien, som i øjeblikket er lavere end den reelle grundværdi, vil du derfor fortsat kunne opleve en stigende grundskyld, selv om grundskyldspromillen er uændret.

Kort forklaret er hovedgrunden til, at du som boligejer oplever en stor stigning i din grundskyld, at din bolig er blevet mere værd, og du derfor skal betale en højere skat heraf. Selve skattesatsen, som kommunen fastsætter, har ligget på samme niveau siden 1997.

Jeppe Krag,
Chefkonsulent i Center for
Økonomi og Personale

1 kommentar om “Min grundskyld er bestemt ikke ’urørt’”

  1. erik gram siger:

    Læg mærke til hvad skostensfejerermesteren har fået ud af sit arbejde i samme tidsperiode, fra 1995-til 2015 som direkte kan overføres til almendelige borgers indkomstforhold i kommunen i den periode. Alle de andre udgifter er løbet løbsk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *