Kræftsamarbejdet udvikler sig
cancer Kræftens Bekæmpelses lokalafdelinger i seks kommuner samarbejder om tilbud for patienter, pårørende og efterladte.

For et par uger siden kunne vi her i avisen fortælle om det nye tværkommunale samarbejde omkring kræftbehandling. Et samarbejde hvor Furesø, Rødovre, Egedal, Herlev, Gladsaxe og Ballerup Kommuner udbyder forskellige holdtilbud til kræftramte på tværs af kommunegrænserne.

Men det er ikke kun på kommuneplan, at der er kommet fokus på samarbejdet. Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger i de tilsvarende kommuner har nemlig også sat sig sammen og besluttet at skrue op for samarbejdet.

»Inspireret af et møde på Herlev Hospital, hvor kommunerne fremlagde deres projekt, besluttede vi frivillige i de seks kommuner, at vi ville lave et fælles lokalforeningsprojekt omhandlende en foredragsrække i de seks kommuner,« fortæller Heidi Lorentzen, der er formand i lokalforeningen i Ballerup.

Foredrag i alle kommuner

Formålet med projektet er at give patienter, pårørende og efterladte en bredere vifte af tilbud. Tilbud der dækker oplysning, psykosocial støtte, erfaringsudveksling samt mulighed for netværksdannelse.

»Her tænker vi, at når borgere fra de seks forskellige kommuner begynder at træne sammen på tværs af kommunegrænserne, vil der også være grobund for netværk på tværs af kommunerne. Så vi ønsker at afprøve samarbejdet gennem en fælles foredragsrække, hvor vi samtidig kan henvise til hinandens lokale tilbud som for eksempel caféer og ’walk & talks’,« siger Heidi Lorentzen.

Foredragsrækken, som de seks lokalforeninger har planlagt tager udgangspunkt i de behov, som deres medlemmer efterlyser – og som kommunerne ikke tilbyder.

Der vil være et foredrag i hver kommune henover efterår og vinter. Hver foredragsaften vil bestå af et foredrag med mulighed for spørgsmål og erfaringsudveksling. Ved alle foredrag vil der være medlemmer fra lokalforeningernes bestyrelser samt en repræsentant fra den kommune foredraget afholdes i.

Det første oplæg er onsdag den 16. september klokken 19-21 på Ballerup Bibliotek, hvor ernæringskonsulent Joan Tyrrestrup Andersen vil gå i dybden med kost og de gener der måtte være i forbindelse med kræft og kost.

»Til februar 2016 evalueres projektet, men på sigt håber vi, at der vil vise sig flere områder, hvor vi kan udvikle aktiviteter og tilbud på lignede måde, » siger Heidi Lorentzen.

Fakta om foredrag:
16/9: Kost og Kræft i Ballerup
28/9: Kræft og pårørende i Rødovre
28/10: Kræft og senfølger i Herlev
24/11: Mænd og kræft i Gladsaxe
2/12: Kræft og motion i Furesø
20/1: Kræft og akupunktur i Egedal

Alle oplæg er gratis og uden tilmelding. Man kan læse mere på www.kbballerup.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *