Kan ulykken afværges?
debat Den dag, vi flyttede herud for ni år siden, var jeg ude at løbe.

Jeg kunne næsten ikke vente, til jeg igen var hjemme hos kone og børn, for jeg havde noget, jeg skulle fortælle:

»I skal med over til markerne ved Rosendal og se, for der ligger noget af det mest idylliske stykke Danmark, man kan forestille sig. Tænk sig, lige her, næsten i vores baghave. Kom!«

Jeg har siden løbet strækningen mange hundrede gange, og hertil skal lægges cykel- og gåturene. Hver gang med samme vidunderlig wow-følelse, som allerførste gang.

De seneste uger har mandskab og maskiner udjævnet huller (troede jeg) i dette helt unikke stykke slyngede grusvej, der mellem marker, vandhuller og bakker forbinder »Skolestien« og Nordbuen. Det trængte den måske også til, og selvom lidt af hulvejsnostalgien er forsvundet, er det dog stadig en unik og usædvanlig smuk strækning, tænkte jeg.

Stort var mit chok derfor, da jeg i nyeste nummer af Ballerup Bladet kunne erfare, at strækningen er udlagt som supercykelsti og derfor ikke bare skal udvides, men også asfalteres og udbygges med LED-belysning. Ak og ve, det er næsten ikke til at bære.

Argumentet er ifølge avisen, at cykelpendlere fra Værløsesiden, som skal på job i retning af Lautrupparken/Klausdalsbrovej, skal have en bedre kørevej.

Jeg kunne rigtigt godt tænke mig at se den trafiktælling, der giver belæg for at tro, at en supercykelsti på dette sted, vil trække den nævnte målgruppe til. Som den lille kortskitse, der fulgte artiklen i Ballerup Bladet viser, så vil det være en omvej at bruge den nye cykelsti.

Supercykelstien er reelt en omvej på cirka 25 procent eller 340 meter; den korte vej er – som hidtil – fra Skovvej ad Egebjergvej direkte til Nordbuen.

Kære Ballerup Kommune: Er det muligt at ændre jeres beslutning og droppe asfalteringen? Hvis ikke, vil I så fremlægge dokumentation for, at der er et reelt/målbart behov for en supercykelsti lige netop her?

Det oplagte alternativ er at forbedre de cykelstier, der allerede i forvejen findes langs vejene i Egebjerg.

Mest af alt ligner dette et skrivebordsprojekt og et prestigepåfund fra en forvaltning, der må have for mange penge. Lad os bevare denne stump grønne kulturhistorie i et i forvejen tæt bebygget hjørne af Ballerup.

 

Svar fra kommunen

Ballerup Kommune indgik i 2013 en aftale med Furesø og Københavns Kommuner om etablering af Supercykelstien Værløseruten med et ønske om i fællesskab at forbedre forholdene for cykelpendling på tværs af kommunegrænsen. Projektet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2013.

Det vigtigste har været at etablere den sikreste rute – ikke nødvendigvis den korteste.
Ballerup Kommune har sammen med Københavns Kommune og Vejdirektoratet vurderet forskellige linjeføringer for den nye supercykelsti. Et af alternativerne var at føre ruten via Egebjergvej til Nordbuen, ligesom det også har været på tale at føre den fra Egebjergvej via Egebjergvang til Nordbuen.

Cykelruten forløber i dag gennem det signalregulerede kryds ved Egebjergvej/Nordbuen, hvilket ikke er optimalt, da der ikke er etableret cykelsti i den østlige retning frem mod krydset.

Etablering af en cykelsti på denne strækning kræver indgreb i forhaverne og indkørslerne, der ligger langs vejen. Derudover er der dårlig oversigt i det sydvestlige hjørne af krydset Egebjergvej/Nordbuen for cyklister mod Furesø, hvilket gør det svært for cyklisterne at blive set med fare for uheld.

Linjeføringen via Egebjergvang vil medføre, at cyklister i retning mod Furesø skal krydse Egebjergvej i et kryds, som ikke er signalreguleret, ligesom der ikke er cykelstier eller andre tiltag for cyklister på Egebjergvang, som kun er 6 m bred. Vejen betjener et større boligkompleks med 168 boliger samt flere børneinstitutioner, hvorfor der er meget trafik på Egebjergvangsvej og trafikale udfordringer omkring parkering.

Med den valgte linjeføring via Skotteparken og grusstien til Nordbuen kan der opnås en mere tryg og sikker rute for cyklisterne, da der er mulighed for at etablere tiltag, der adskiller cyklisterne fra de hårde trafikanter på hele strækningen. Krydsningen af Skovvej til Skotteparken foregår via et signalreguleret kryds.

Det er kun i T-krydset mellem Skotteparken og fællesstien, der fører mod Rosendal, at cyklister og bilister skal krydse hinanden. Her er biltrafikken meget beskeden i forhold til på Egebjergvej/ Egebjergvang, hvorfor ruten vurderes at være det mest sikre løsningsforslag.

Som du bemærker, arbejder vores entreprenører derudaf med etableringen af de nye stier, og har allerede udlagt ny asfalt på grusstien. Vi forventer derudover at kunne etablere LED-belysning på strækningen primo oktober.

Vi håber, at mange vil få glæde af de nye forhold, og at flere cyklister nu vil kunne nyde den skønne natur i Egebjerg.

Steen Pedersen
Chef for Center for Miljø og Teknik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *