Grundskyld rammer alle
debat I Det Konservative Folkeparti glæder det os meget, at såvel et nuværende som tidligere kommunalbestyrelsesmedlem (Charlotte Holtermann og Ulrik Falk-Sørensen) har indset, at grundskyld ikke bare er noget, som er begrænset til folk med eget hus, men også rammer lejerne.

Det forstærker jo bare argumentet om, at grundskylden er en urimelig skat.

Derfor er det også underligt, at deres partier konsekvent har afvist enhver tale om at stoppe stigningerne og gerne helt afskaffe denne urimelige skat. Det er et budskab, som Det Konservative Folkeparti igen og igen har bragt frem.

Der er sådan set ingen forskel på beskatningen eller beskatningsgrundlaget for boligejere og lejere. For lejere i etagebyggeri kan man dog sige, at udgiften fordeles på flere skuldre, fordi der er flere lejligheder på grunden, når de er »stablet«. Når huslejerne stiger, sker der også en delvis kompensation via boligstøtten, som jo er en forøgelse af de offentlige udgifter.

Grundskylden betyder desværre, at flere boligejere må forlade deres hjem, selvom de måske ikke har gæld i huset, for eksempel fordi de er gået på pension og ikke har sparet så meget ekstra op til at supplere deres pensionstilværelse, eller personer som bliver alene, når partneren dør. Det er ikke de rige, men helt almindelige danskere som rammes af den stigende grundskyld.

Pensionister kan indefryse deres ejendomsskat, hvilket dog begrænser friheden, hvis man skal omprioritere. For nogle pensionisters vedkommende er gælden til kommunen steget så meget, at de ikke kan optage nye lån.

Det kan da ikke være rigtigt, at man ikke har råd til at blive boende i sit eget hus, fordi staten og kommunerne beskatter folk ud af deres bolig.

Vi håber, at Charlotte Holtermann og Ulrik Falk-Sørensen vil skabe fokus på den urimelige beskatning, i deres politiske bagland. Det Konservative Folkeparti er meget åben for en dialog, hvis S og SF er klar?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *