Omlægning af stien er på vej
Debat I et læserbrev i Ballerup Bladet spørger Poul E. Pedersen til, hvornår der sker en renovering af stien på Hold-an Vej ud for Buekvarteret.

Omlægningen af stien er ved at blive planlagt. Kommunalbestyrelsen besluttede i maj, at supercykelstien skal forløbe ude på selve Hold-an Vej, således at Hold-an Vej indsnævres til kun ét kørespor, og så det inderste kørespor benyttes til cykelbane.

Udførelsen af dette projekt skal koordineres med omlægningen af stien langs Buekvarteret, ligesom der også skal ske en trafiksanering og etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Magleparken.

Status på projekterne er, at Ballerup Kommune har indgået aftale med en rådgiver, som har igangsat projekteringen af projekterne. Rækkefølgen på udførelsen vil blive vurderet sammen med den udførende entreprenør, som vi forventer at have på banen medio/ultimo september.

Projekterne forventes udført til efteråret.

Efter sommerferien vil der blive afholdt et orienteringsmøde om den trafikale helhedsløsning for Ballerup Syd.

1 kommentar om “Omlægning af stien er på vej”

  1. Poul E. Pedersen siger:

    OK, Steen !

    Og tak for informationen.

    Poul E Pedersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *