Tilfreds med begrænset parkeringsaftale
Debat Den 1. juni begyndte den kommunale parkeringskontrol sit arbejde. Kommunalbestyrelsen har efter lang tids forarbejde besluttet, at den kommunale parkeringskontrol kun skal have et omfang på 10 timer pr. uge og kun fokusere på problematiske områder. Samtidig er ordningen foreløbig kun indført i en begrænset prøveperiode på et-to år.

Som konservativ er jeg ikke begejstret for indførelse af kommunal parkeringskontrol, men med de besluttede begrænsninger, er det til at leve med. Forhåbentlig gør vi os nogle gode erfaringer, som kommunen kan arbejde videre med, når forsøgsperioden er udløbet.

Vi ønsker, at Ballerup Kommune udvikler sig og er en attraktiv erhvervs- og handelsby. Vi har dog forskellige løsninger på, hvordan vi sikrer denne udvikling.

Flertallet i Kommunalbestyrelsen er af den overbevisning, at en økonomisk indsprøjtning på 25 millioner skattekroner til omdannelse af Banegårdspladsen i Ballerup vil skabe ny udvikling og igen gøre Ballerup attraktiv som handelsby.

I Det Konservative Folkeparti i Ballerup er vi ikke enige i den vurdering. En omdannelse af Banegårdspladsen vil ikke i sig selv medføre stor positiv udvikling set i sammenhæng med den konkurrence, som vores nabokommuner skaber med opførelse af nye centre med videre.

Der skal mange faktorer til at skabe en attraktiv handelsby. Et element er således, at borgerne føler, at der er en god infrastruktur, hvor trafikken glider og hvor der er nem adgang til butikkerne. Derfor er det en forkert retning at gå, når man på forskellig vis lægger hindringer i vejen for tilgængeligheden til butikkerne, når vi gerne vil tiltrække flere handlende. Først med planerne om at indsnævre Ballerup Boulevard og nu senest med at pålægge parkeringskontrol i blandt andet bymidten.

Al sund fornuft siger, at folk finder andre steder at handle, hvis man oplever forhindringer og risikerer parkeringsafgifter. Derfor strider dette grundlæggende imod ønskerne om et attraktivt handelsliv i Ballerup.

Som nævnt i indledningen er parkeringskontrollen dog endt med at blive tilpas begrænset, så den er til at leve med. Lad os håbe, at den kommer til at virke efter hensigten og ikke bliver en pengemaskine eller hetz mod vores handlende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *