Borgmesteren svarer på kritik af breve
debat Til Lone Madsen og andre:

Jeg skal starte med at beklage, at det brev, der er udsendt i forbindelse med folketingsvalget, har skabt så stor vrede. Det har ikke været hensigten.

Det har været en hård valgkamp, og der er blevet argumenteret fra alle partier for deres holdninger. I denne forbindelse har vi nok alle modtaget materialer i postkasse eller på mail fra partier, vi ellers ikke vil stemme på.

Brevet, I nævner, er blevet udsendt lige inden valget som en del af den kampagne, som fortæller om socialdemokraternes syn på nulvækst.

I nævner det uheldige i at blande det partipolitiske indhold med borgmesterrollen. Jeg skal gerne indrømme, at jeg troede, at det partipolitiske var tydeliggjort ved, at der i bunden af brevet står ”Socialdemokraterne” og desuden adressen på partiets hovedkontor på Frederiksberg.

I forlængelse af dette kan jeg fortælle, at portoudgifter og alle øvrige udgifter til brevet er betalt af Socialdemokraterne i Danmark. Der har altså ikke været nogen kommunale penge indblandet i udsendelsen. Ved fremtidige udsendelser af materialer skal jeg forsøge at yderligere tydeliggøre, når jeg udsender noget som ”parti” socialdemokrat.

Jeg vil også sige, at i en valgkamp er det forventeligt, at borgmestre støtter om op deres partiers kampagner, uanset hvilket parti de tilhører.

I forhold til at brevet er sendt ud til adresser med ”Nej tak til reklamer”, så er politiske materialer ikke underlagt dette. Disse adresser vil altså modtage materialer fra alle partier.

I forhold til brevets indhold udtrykker det den bekymring socialdemokraterne har for nulvækst jf. beregninger fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd.

I denne valgkamp har partierne brugt meget energi på at kritisere hinandens politik og mindre på at fortælle, hvad de selv vil. Det gør brevet også. Som socialdemokrat vil jeg glæde mig over, at Mette Frederiksen nu bliver formand. Hun har netop ført en kampagne, hvor hun har fortalt, hvad hun vil – uden at bruge så meget energi på at kritisere de andre partier.

I forlængelse af dette vil jeg medgive, at brevet med fordel kunne have handlet om de ekstra penge og muligheder, vi har fået i kommunerne som følge af regeringens ældremilliard, klippekort til ældre og pengene på småbørnsområdet.

Kommunernes økonomi er under pres. Vi får flere og flere opgaver fra hospitalerne uden at få alle pengene med. Det er borgmestre i landet enige om – uanset partifarve.
Der bliver heldigvis også flere ældre, som lever længere og sundere, men det medfører uvægerlig større udgifter til forebyggelse og pleje. Derfor er jeg bekymret, hvis ikke udgifterne til velfærd kan stige. Det vil betyde besparelser på andre områder.

I forhold til kommentarerne om at kommunen skal arbejde med omprioritering af opgaverne, så gør vi faktisk dette. Ved budgettet for 2015 omprioriterede kommunalbestyrelsen i Ballerup 20 mio. fra administration til især ældre, skoler og småbørn. For 2016 bliver omprioriteringspuljen 25 mio. Hvis vi får færre penge ved kommuneaftalen med staten denne sommer, kan vi risikere at puljen bruges til at spare i stedet for omprioritering.

Jeg vil slutte med at ønske dig, Lone, tillykke med valgresultatet. Jeg håber meget, det vil lykkes for dit parti at stå helt fast på kravet om en fortsat vækst i de offentlige udgifter nu, hvor der igen er økonomisk vækst i samfundet.

Læserbrevet er et svar til disse fire læserbreve:

‘DF kræver dokumentation for portoudgifter’

‘Kan man tro på vores borgmester?’

‘Propagandabrev fra Socialdemokraterne’

‘Uheldig promovering af rød blok’

2 kommentarer om “Borgmesteren svarer på kritik af breve”

  1. Martin Edens siger:

    Tak for den uddybende forklaring Jesper.

  2. mads kristian nobel kjær siger:

    Tak for den gode forklaring Jesper

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *