Ballerup er blevet grønnere
Grantoftegård-28.jpg
Græsset er grønt og økologien stortrives på Grantoftegård, som er en af de markante bæredygtige områder i Ballerup. Det grønne regnskab for Ballerup Kommune ser ganske grønt ud. Foto: arkivfoto
bæredygtighed Ballerups grønne regnskab ser ganske pænt ud. Økologiprocenten er gået op og CO2 udledningen er gået ned.

En af de tunge emner i Ballerup Kommune er miljø og klimabevidsthed. Kommunen satser i de fleste led benhårdt på rent miljø, mindre forureningen og mere økologi. Især økologien har tidligere været til debat i kommunen, fordi man ikke var i nærheden af at nå de mål, som man tidligere havde stillet sig. Men det nyeste grønne regnskab for Ballerup Kommune afslører, at der er mere grønne takter på vej.

Regnskabet viser, at kommunens økologiprocent er steget fra 52 til 65 procent i det seneste år, hvilket er en markant stigning på så kort tid. Grunden er primært plejehjemmene, der køber mere økologisk og samtidig kan man få madvarerne til at holde længere.

Godt på vej

»Det er på vores plejehjem, at vi især har øget forbruget af økologiske varer. Vi kan købe de økologiske varer indenfor det allerede vedtagne budget, så vi kan både få sundere varer uden at skulle betale mere,« siger Anette Nielsen Kollits, fra Miljø- og Teknikforvaltningen, der har med det grønne regnskab at gøre.

Samtidig viser regnskabet, at Ballerup Kommunes CO2 udledning er reduceret betydeligt og kommunen er nu under de mål, man har sat for udledning.

»Vi har reduceret udledningen af CO2 med 39 procent og er dermed klart under vores CO2 mål. Det skyldes mange ting. Dels er Vestforbrænding blevet mere effektivt og bedre teknologi på f.eks bilmotorer har også hjulpet os. Men vi kan stadig bliver endnu bedre til at få forbruget ned. Det kan vi gøre ved at gå i dialog med borgere og virksomheder og ændre vaner, så alle tænker mere klimavenligt i deres hverdag. Det er ikke let at ændre vaner, men vi kan se, at vi er godt på vej,« siger Anette Nielsen Kollits.

Fremtidens klima

Også elforbruget er faldet i de senere år sammen med vandforbruget i kommunen. Samlet set ser det grønne regnskab altså ganske godt ud, men der er stadig plads til at tænke langsigtet på det grønne område, hvis det står til Ballerup Kommune. Derfor har man en klimatilpasningsplan, der især skal imødegå fremtidens vejrmæssige udfordringer i forhold til regnvejr.

Planen peger på seks risikoområder, hvor værdier kan blive truet af stigende vandmasser. Det er især ejendomme, kulturelle mærkepunkter og natur- og miljøværdier.

Desuden har man i Ballerup Kommune en række retningslinier, som tages i brug for at beskytte de truede værdier. Det handler blandt andet om at regnvandet skal tilbageholdes, så det kan forsinkes, fordampe eller nedsive inden det ledes tilbage til søer og vandløb. Regnvandet skal desuden anvendes til at øge de naturmæssige og rekreative værdier i både byer og på landet.

Miljøtekniske anlæg skal bygges, så man så vidt muligt undgår skader på miljøet ved oversvømmelse. Endelig skal naturlige søer og vandhuller bruges som forsinkelsesbassiner, så det sikrer en tilbageholdelse af miljøfremmende stoffer og næringsstoffer, så den økologiske tilstand og biodiversitet fastholdes eller øges.

Stor betydning

Politisk er der stor tilfredshed med det nye grønne regnskab.

»Det glæder mig meget, at vi kan præsentere så godt et grønt regnskab, men det overrasker mig også lidt. Jeg troede faktisk, at det var lidt mere status quo, men det viser sig, at med ihærdighed, så er vi nået langt,« siger Helle Tiedeman (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Udover kommunens bestræbelser på at tænke mere miljørigtigt, så fremhæver udvalgsformanden også, at borgerne er blevet bedre til at tænke på miljøet i dagligdagen.

»Kommunen tænker mere i økologi, frugten i skolerne er blevet økologisk, vi er pesticidfri og en masse andre ting. Men det er også borgerne, der tænker mere grønt. Det betyder rigtig meget og derfor skal vi fortsat være med til at stimulere den tankegang og belønne, når folk tænker på miljøet,« siger Helle Tiedemann, som lægger vægt på regnskabets betydning for Ballerup Kommune.

»Det har en stor signalværdi for os som kommune og derfor er det også vigtigt, at vi sætter os nye mål på dette område. Det vil vi bestemt gøre, så vi fortsat kan levere et endnu bedre grønt regnskab og samtidig efterlade en renere jord til vores efterkommere,« siger Helle Tiedemann.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *