Styr på trafikken i Ballerup Syd
trafikplan.jpg
I den store trafikløsning i Ballerup Syd foreslås det blandt andet, at Hold-an Vej indsnævres til et spor i hver retning mellem Vestbuen og Magleparken. Foto: arkivfoto
trafikforhold Beboerne i den sydlige del af Ballerup omkring Hold-an Vej kan nu se frem til bedre trafikale forhold.

Endnu et område i Ballerup får nu en stor trafikal helhedsplan, der skal sikre bedre forhold for især de bløde trafikanter. Det betyder, at området omkring det sydlige Hold-an Vej, Magleparken og Vestbuen får bedre forhold for cyklister og gående, mens bilisterne kan se frem til lavere hastighedsbegrænsninger.

Den store plan er nu godkendt af Teknik- og Miljøudvalget og skal nu endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen i denne måned.

»Jeg er glad for, at vi nu kan komme i gang i Ballerup Syd. Ikke bare får vi løst problemerne med fællesstien, vi får også kigget på Magleparken, Bueparken og krydset derimellem. Det er et område, hvor der ofte køres hensynsløst og hurtigt, så det bliver godt at få gjort noget ved det,« siger Helle Tiedemann (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

I forbindelse med planen blev der torsdag afholdt et borgermøde med de berørte grundejerforeninger, hvor man fik diskuteret planerne, hvor blandt andet den meget omtalte supercykelsti langs Hold-an Vej var på dagsordenen. Netop den mislykkede cykelsti ser ud til at blive sløjfet, jævnet ud og etableret på selve Hold-an Vej. Dertil kommer en række andre tiltag, der samlet set skal gøre området mere trafiksikkert og ad den vej mindske nogen af de trafikgener, som beboerne har levet med i flere år.

Faktaboks: Trafikplan for Ballerup syd

Hold-an Vej indsnævres til et spor i hver retning mellem Magleparken og Vestbuen. Samtidig skal der gøres plads til cykelsti, så cykeltrafikken og den gående trafik deles op, og cyklisterne i nordgående retning ikke skal krydse Hedeparken for at komme over krydset Hold-an Vej/Bueparken.

Som konsekvens af cykelstierne på Hold-an Vej, skal hastigheden sænkes på Hold-an Vej fra 60 til 50 kilometer i timen på den nævnte strækning. Desuden etableres der hastighedsdæmpende foranstaltninger i Magleparken, så den ikke kommer til at fungere som en smutvej.

Den meget omtalte fællessti, vil ikke, såfremt der er politisk opbakning til det, komme til at fungere som supercykelsti. Den foreslås omlagt, så den kommer til at ligge i niveau med omgivelserne og altså jævnes ud.

Der skal desuden etableres tre bump på Bueparken, der er tilpasset 40 km/t. De forventes færdige til sommer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *