Vi renoverer stierne
Debat Kære Svend Gjerum. I Ballerup Bladet den 7. april omtaler du den nye stiforbindelse i Skovlunde Naturpark, og jeg er glad for at høre, at stien bliver brugt flittigt.

Men du giver i læserbrevet også udtryk for, at kommunen tilsyneladende har glemt at renovere en strækning i samme område.

Ud over anlæg af nye stier har vi i Kommunalbestyrelsen i de seneste år afsat midler til renovering af stier i naturområderne, og i både 2012 og 2013 blev delstrækninger på den forbindelse, du omtaler, fra Harrestrupvej i vest til hovedstien – fra Åbyvej til Ejby – i øst renoveret.

På Teknik & Miljøudvalgets seneste møde har vi netop indstillet til Kommunalbestyrelsen, at nye strækninger renoveres i år – herunder den strækning du peger på. I samme indstilling lægger vi op til, at der gøres en særlig indsats for udbedring af dræn og tilgroede grøfter, hvor de giver problemer med oversvømmelse af stier. Det er blandt andet tilfældet her, og derfor er det også med i prioriteringen af opgaverne i år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *