Sprøjtegifte gør drikkevandet dyrere
Debat I debatten om økologi bliver der ofte fokuseret på at økologisk kost er dyrere. Imidlertid er denne betragtning ikke dækkende, idet kemikalielandbruget medfører mange ekstra omkostninger for samfundet.

Disse omkostninger lægges ikke direkte på varens pris, men betales efterfølgende af forbrugerne, blandt andet via dyrere drikkevand.

GEUS har siden 1990 undersøgt drikkevandskvaliteten, og i de sidste 20 år er der kommet markant flere sprøjtegifte i vores grundvand. Da grundvandsovervågningen begyndte, var der pesticider i én ud af ti grundvandsboringer, men i 2008 blev der fundet sprøjtegifte i 40 procent af boringerne, og fem procent lå over grænseværdien, hvilket har ført til lukning af boringer.

Ifølge vandselskabernes brancheorganisation DANVA er hele 1273 boringer blevet lukket. Til erstatning herfor må der etableres nye boringer, som typisk koster flere millioner stykket. Disse milliardudgifter lægges på vandprisen og betales af forbrugerne. Det er en omkostning som bør tages med i regnestykket.

Dertil kommer, at vi ikke kan blive ved med at finde nye steder at bore. Hvis vi også i fremtiden vil have rent drikkevand i hanerne, må vi beskytte vores grundvand i tide. Både miljømæssigt og samfundsøkonomisk er der således ingen tvivl om at økologi er vejen, hvis vi skal have et bæredygtigt samfund.

I Ballerup drives al landbrugsjord økologisk af Grantoftegaard. Det er en lykke for os, at Forsyning Ballerup kan hente rent drikkevand op af jorden, og Grantoftegaard-
fonden fortjener stor anerkendelse for at have erhvervet Tørveslettearealet, som nu drives økologisk.

I dag indvindes kun halvdelen af vores drikkevand fra egne boringer – resten købes udefra til dyre penge. Tørvesletten vil være et oplagt sted at etablere en ny grundvandsboring, så Forsyning Ballerup i højere grad kan blive selvforsynende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *