Flyt ikke til Egedal, hvis du har børn
Debat Vi bor i en stor og ressourcestærk kommune, hvor langt størstedelen af arbejdsstyrken har arbejde og dermed bidrager til skattekassen. Vi står i en situation, hvor vores børn udsættes for ”effektiviseringer”, og vi mangler de nødvendige rammer for nærhed, omsorg og læring.

Børn, der skal lykkes som gode samfundsborgere, skal have mulighed for jævnlig voksenkontakt og aktiveres. I SFIs undersøgelse: ”Daginstitutionens betydning for børns udvikling 2014”, slås det bl.a. fast, at børn fra gode institutioner begår mindre kriminalitet, klarer sig bedre i skolen, i højere grad kommer i uddannelse, får større erhvervsdeltagelse, får højere indtægt og har mindre tilbøjelighed til offentlig forsørgelse.

Vores børn går i institution i Smørum. Chancen for at komme ud fra institutionens matrikel er minimale – der er for få hænder til, at det kan lykkes. De få hænder, som går til børn, der virkelig har behov, resulterer i, at der er få reelle aktiviteter – perleplader og puslespil er en yndet daglig disciplin.

De få medarbejdere der er, er vi begejstrede for – de gør et godt stykke arbejde! Men personalet løber så stærkt, at man kan være reelt bekymret for, at de brænder sammen – de vil jo børnene det bedste, men de løber for stærkt og er alt for få.

I forhold til, hvor mange penge kommunen bruger per barn på institutionsområdet, så viser tal fra Kommunaløkonomisk Forum 2015, at Egedal Kommune ligger lavest i området: Egedal: 69.369 kr., Roskilde 79.144 kr., Frederikssund: 83.358 kr., Ballerup: 86.277 kr. og Furesø: 96.088 kr. Egedal ligger på en samlet 8. plads – fra bunden på landsplan.

I forhold til uddannelse, kan det konkluderes, at 47,4 % af personalet i Egedal har en pædagoguddannelse. I Københavns Kommune er tallet 55,59 %. I Ballerup 54,19 %, og der er langt til dem, der virkelig vil det uddannede personale: Lolland – 73 %, Aalborg 70 %.

Ved sidste kommunalvalg skrev vi breve til de lokale politikere om de dårlige forhold for vores børn i Kommunen. Vi fik rigtig gode svar tilbage og alle var enige om, at børnene skulle prioriteres. Men intet er sket; forholdende i Egedal er blevet endnu dårligere og vores institutioner er helt nedslidte!

Konsekvensen af dette er, at man ikke kan anbefale nogen at flytte til Egedal. Omgangskredsen er samme sted i livet som en selv, og værdsætter derfor et ordentligt institutionsmiljø.

For Egedal, det kan ikke anbefales!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *