Vil kommunen forbedre lærernes arbejdstidsregler?
Debat Ifølge borgmester Jesper Würtzen er arbejdets tilrettelæggelse et ledelsesproblem og at personalet ”bare må sætte ambitionerne ned”. Desværre har det vist sig at det hverken fagligt eller menneskeligt fungerer, hvorfor Ballerup ifølge Kommunernes Landsforening (KL) har landets højeste sygefravær med 16,4 sygefraværsdage pr. fuldtidsansat.

Lærerne i Ballerup gjorde det rigtige i 2013 da de insisterede på, at der skal være gode arbejdsvilkår og velforberedt undervisning for eleverne; de kæmpede for en fælles skole og retten til at de fagprofessionelle skal lyttes til, når der laves gennemgribende reformer af folkeskolen.

Efter kommunernes lockout greb Folketinget ind i lærernes frie forhandlingsret og gennemtvang arbejdsgivernes overenskomstkrav. Men lærerne beholdt deres professionelle (tro) fordi de nægtede at lægge sig ned.

Ved indførelsen af skolereformen med flere undervisningstimer til lærerne stillede kommunen i 2013 sig bag KL’s konflikt med lærerne, hvilket gav store frustrationer på hele skoleområdet.

Presset af situationen indgik kommunen efterfølgende en toårig lokalaftale i Ballerup om arbejdstiden. Men med den nye overenskomst er dette problem ikke blevet løst. Hvorfor ikke Jesper Würtzen?

I stedet har KL og Ballerup kommune, som offentlige arbejdsgivere med en socialdemokratisk finansminister i spidsen, valgt en overenskomststrategi, hvis hovedmål er at udvide ledelsesretten ved at svække fagbevægelsen ved ikke at gøre arbejdstidsregler til en overenskomstmæssig aftale. Stærke fagforeninger betyder nemlig sikring af ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *