Vedrørende Mette Frederiksen
Debat I Ballerup Bladet hyldes Mette Frederiksen som landets populæreste politiker. Den meningsmåling giver jeg ikke meget for og vel heller ikke dem, der har mærket regeringens blå politik eksekveret af netop Mette F. som ansvarlig for gennemførelse af massive sociale nedskæringer og retsløshed.

1) Dagpengereformen vedtaget under forrige regering, hvor dagpengeperioden skåret ned fra fire til to år, og optjeningskravet, hvor ledige skal arbejde 52 uger, mod tidligere 26 uger inden for sidste tre år for retten til dagpenge. Fra 1.1.2014 indført midlertidig arbejdsmarkedsydelse på 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere.

2) Vi har fået en førtidspensionsreform, hvor folk skal gennem et ressourceforløb, som kan vare op til 5 år med ydelse på kontanthjælpsniveau. Unge under 40 år som hovedregel ikke kan få førtidspension.

3) Unge under 30 år uden uddannelse skal ikke have kontanthjælp, men den lavere uddannelseshjælp, som svarer til SU’en. Unge med alvorlige psykiatriske diagnoser eller forsørgere kan få en højere ydelse. Unge under 30 år med uddannelse får også lavere kontanthjælp. Efter 3 måneder skal alle jobparate arbejde for kontanthjælpen, og får et tillæg når de er i aktivering.

4) Sygedagpengereformen, hvor alle kan få sygedagpenge i fem måneder mod tidligere et helt år. Efter fem måneder laves en vurdering om de kan forsætte på sygedagpenge, om der skal søges førtidspension eller afklares til flexjob. Nogen kan således få forlænget sygedagpengene.

De der ikke kan får en ydelse på niveau med kontanthjælpen, cirka 7000 kroner mindre end sygedagpengene.

Et menneske bliver alvorligt sygt eller traumatiseret. Den kommunale sagsbehandling starter med kontrol, mistænksomhed og ydmygelse. Sagsbehandleren har et brutalt værktøj til rådighed, nemlig konstante trusler om, at levegrundlaget, for eksempel sygedagpenge, fjernes – ofte med vilkårligt og kort varsel.

Derefter overlades man til kontanthjælp, siden kontanthjælp med loft eller helt uden hjælp, da den ikke kan udbetales, blot der er en beskeden ægtefælleindtægt.
Inden kontanthjælp kan udbetales, skal enhver formue på nær 10.000 kroner være opbrugt, ejerboligen kan forlanges belånt inden for visse rammer, sommerhuset solgt, efter en karensperiode kan kapitalpension forlanges udbetalt og opbrugt efter fuld beskatning. Mange må gå fra hus og hjem.

2 kommentarer om “Vedrørende Mette Frederiksen”

 1. jørgen flyr siger:

  Fattigdommen og uligheden i samfundet steg under VK-regeringen, men også under den nuværende SR-regering. Det kan samfundet ikke være bekendt. Det kan socialdemokraterne ikke være bekendt. Og det vil jeg ikke acceptere og tige stille med.

  Venstre har startet deres valgkampagne mod kontanthjælpsmodtagerne, baseret på løgne, med det formål at skabe større usikkerhed på arbejdsmarkedet og presse lønningerne i bund.

  Men takket være Mette Frederiksens forringelser på kontanthjælpen presses mange fra hus og hjem. Hertil kommer at kommunerne har skåret kraftigt ned på hjælp til enkeltudgifter, og nu forventes at fx en ung kontanthjælpsmodtagerår 25-29 år, udeboende jvf § 25, stk. 3, nr. 7
  med 6.992 kr. pr. måned før skat til husleje, mad, varme osv. – skal kunne klare at spare op. Det er dyb foragt over for kontanthjælpsmodtagere.

  Hvor kan man i Ballerup kommune være udeboende ung og klare sig for under 7.000 kr brutto før skat om måneden til alle udgifter?

 2. jørgen flyr siger:

  Advarsel:Venstre laver kampagne mod kontanthjælpsmodtagere.
  de udbasunerer i en annoncekampagne 452.512 kr. som en kontanthjælpsmodtager kan få.
  De glemmer bare at sige at det ikke kun er kontanthjælp, det er også boligsikring, børnetilskud, familiecheck m.m., og det er beregnet på en familie med 3 børn. Beløbet skal altså divideres med 2 for at få modtagerens beløb. Der skal i øvrigt også betales skat.
  Personer der er fyldt 30 år kan max få 172.992,- årligt(mdl 14.416,-) hvis de er forsørgere, og personer der er fyldt 30 ikke forsørgere kan få 130.188,- årligt(mdl- 10849,-). Helt slemt bliver det dog for under 30 årrige som ikke er forsørgere, de kan højst få 83.904,- (mdl 6992,-)-
  Tallene er beskæftigelsesministerikets taktser for 2015.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *