Vedr. Kavsbjerggård og trafik i Gl. Skovlunde
Debat Jens Minnet skriver 10. februar i et læserbrev at Christian Skjæran (V) anbefaler at trafik fra seks kommende boliger på Kavsbjerggård ledes af Skolevej. Dette er en fordrejning af sandheden.

Forslaget var at lade trafikken tilgå bebyggelsen fra den nuværende indkørsel der ligger i krydset mellem Gl. Skovlundevej og Skolevej. Hvorvidt beboerne skulle vælge at benytte Skolevej er nok tvivlsomt.

At det drejer sig om seks kommende boliger stemmer ikke overens med det materiale Ballerup Kommune udsendte til naboerne til bebyggelsen i forbindelse med naboorientering. Af det materiale fremgår det at det drejer sig om 10 boliger, og der er samtidig skitseret 14 parkeringspladser mod Kavsbjerglund.

At lede trafikken til de nye boliger cirka 300 meter ad Lystoften (som kategoriseres som en del af Ballerup Kommunes stisystem og blandt andet anvendes som skolevej af børn og unge fra Ringtoften og Lilletoften) og Kavsbjerglund i stedet for cirkaa 100 meter af Gl. Skovlundevej til bebyggelsens nuværende indkørsel vil øge trafikken markant på de to førstnævnte veje. Det vil samtidig passe meget dårligt med Gl. Skovlunde Landsbylaugs holdning om at hver vej bør bære sin egen trafik.

Det ville klæde Jens Minnet at benytte korrekte tal i sin argumentation. Jens Minnet skriver at der er 78 boliger på Lystoften/Kavsbjerglund. Dette tal er mere end dobbelt så stort som det korrekte antal på 36, og yderligere 10 boliger vil altså øge trafikken med knap 30 procent.

Til sammenligning er der mere end 100 boliger med indkørsel via Gl. Skovlundevej eller Ejbyvej, så trafikøgningen ville forholdsmæssig være meget mindre, hvis indkørsel til ejendommen bibeholdes som i dag.

Jeg mener ikke forslaget med at åbne op mellem Lystoften og Bybjergvej er nogen god ide. Jeg synes man i stedet skal gøre det attraktivt for bilister at køre via Ballerup Boulevard, så vi kan flytte trafikken væk fra beboelsesområder og til større veje, hvor hårde og bløde trafikanter er adskilt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *