Skovlunde bymidte og trafik
Debat Ballerup Boulevard blev i sin tid anlagt for at give borgere fra Frederikssund-linien en mulighed for at komme hurtigt til København. Hastigheden på 70 km/t gennem Skovlunde og rækken af støjskærme understøtter dette formål.

Til sammenligning kan nævnes, at der på Lautrupparken max. må køres 60 km/t.

Nu får vi motorvejen til Frederikssund. Dette og de nye bymidteplaner åbner op for nye muligheder for Skovlunde, og det er disse og helheden for Skovlunde, som alle skovlundere, som færdes i deres by, har en interesse i.

Ole Pedersen argumenterer i sit indlæg den 10. marts for en lukning af Bybuen ud mod Boulevarden med henvisning til en trafikmåling fra 2013.

Et antal på 2.244 biler i døgnet lyder umiddelbart af meget. Men regner man lidt på det, svarer det til cirka 1,6 bil i minuttet. Tager man seks nattetimer fra, svarer det til, at der i minuttet kører to biler i gennemsnit. Det vil variere i løbet af døgnet, men umiddelbart svarer det meget godt til det, jeg har kunnet se på forskellige tider af døgnet.

I går kørte jeg på Ejbyvej ved 16-tiden. Her kunne jeg i løbet af et minut tælle 18 kørende biler.
Bybuen betjener en togstation, en busholdeplads, en taxaholdeplads, et plejehjem, to store boligområder, en daginstitution og et indkøbscenter. Jeg tror ikke, at man skal gøre til- og frakørselsforholdene værre for butikkerne, hvis vi vel at mærke gerne vil have butikker i Skovlunde.

Jeg bor ganske rigtigt på Ellekildevej. Her er en duft af barkede nævers slid, og det holder jeg meget af. Her er liv. Af mennesker, der skal til og fra park, skole og institutioner. Her er gående, cyklende, løbende og kørende og parkerede biler.

Her og nu skal der tages stilling til til- og frakørselsforholdene i forbindelse med Kavsbjerggård. Hvis forslaget om at åbne ud mod Boulevarden fra Gl. Skovlundevej gennemføres – et forslag jeg er enig i – så er vi i gang med at debattere hele Boulevardens fremtidige udformning. Herunder vil også andre til- og frakørselsveje kunne komme i spil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *