Renoveringen af Ellebo
Debat Erik Degn havde i forrige uge et læserbrev i avisen angående renoveringen af Ellebo.

Beboerne i Ellebo har med et stort flertal valgt, at afdelingen skal igennem en gennemgribende helhedsplan. Afdelingen er opført i 1960’erne, så det er nødvendigt med en gennemgribende forandring, for at boligerne kan leve op til nutiden og være attraktive mange år fremover.

Der er lagt vægt på, at afdelingen kommer til at bestå af mange forskellige typer attraktive boliger. Derfor indeholder projektet både sammenlægning af mindre boliger og opførelse af nye tagboliger. Herudover er der lagt særlig vægt på bedre tilgængelighed, det opnår man f.eks. ved at etablere elevatorer og lave badeværelserne større.

Når en boligafdeling renoveres, skal boligselskabet tilbyde lejerne en passende erstatningsbolig, så ingen vil komme til at stå uden bolig i forbindelse med renoveringen af Ellebo.

I Ballerup Kommune har vi et godt samarbejde med boligselskaberne, og sammen sikrer vi, at der stadig vil være boliger i kommunen til de borgere, der har behov for en mindre eller en billigere bolig. Herunder også hjemløse.

Set i forhold til de bevillinger, Ballerup Kommune har modtaget til hjemløseindsatsen, vil der blive iværksat 30 bostøtteforløb frem mod november 2017. Dette arbejde er allerede godt i gang, og boligerne vil blive fundet ud fra den samlede mængde af almennyttige boliger i kommunen.

Ballerup Kommune bakker naturligvis op om projektet i Ellebo, da der både er behov for en renovering og for bedre og attraktive boliger i området. Ballerup Kommune modtager snart den endelige ansøgning fra boligselskabet, og den forventes at blive behandlet i april måned.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *