Nyt team skal sikre bedre behandling
bil-SHS-copy.jpg
Samarbejde Tværkommunalt team af sygeplejersker skal give bedre behandlingskvalitet.

Når borgere kommer hjem fra sygehusene, er de i nogle tilfælde ganske behandlingskrævende og derfor er det en stor udfordring for plejepersonalet at give den optimale pleje. Samtidig kan det være svært at vide, om for eksempel ældre fejler noget, hvis de kommer ud fra hospitalerne.

Men nu skal et nyt team af specialiserede sygeplejersker, et såkaldt SHS-team, skabe bedre kvalitet i netop efterplejen og dermed give en endnu bedre pleje til borgerne.

Det nye team er et samarbejde mellem Ballerup, Furesø og Herlev Kommuner og skal være med til at sikre, at færre patienter genindlægges og at Gentofte og Herlev hospitaler dermed får bedre mulighed for at fokusere på de indlagte patienter, der har reel brug for hjælp.

Det nye team kan tilkaldes af kommunernes personale i hjemme- og sygeplejen, på plejecentre, rehabiliteringsenheder og bosteder samt praktiserende læger. De kan kontaktes når som helst, der er tvivl om en patient eller der er brug for specialiseret og midlertidig hjælp.

Dermed giver teamet en helt speciel mulighed for at kunne specialbehandle borgere og samtidig kan de løfte kompetenceniveauet ved at lære fra sig og vise vej til kollegerne.

Undgår indlæggelse

»Vi ved, at der er problemer for vores ældre medborgere i overgangen mellem hospital og hjemmet. Det kan være svært for plejepersonalet i hjemmeplejen at vurdere og hjælpe borgerne, når de kommer hjem fra hospitalet. Derfor bliver de nogle gange indlagt igen på grund af usikkerhed. Det nye team kan være med til, at man undgår det,« siger borgmester Jesper Würtzen (A), der glæder sig over det nye tværkommunale team.

Teamet er helt unikt og det første af sin art og Region Hovedstaden har bidraget økonomisk til at få teamet i gang med hjælp fra en forebyggelsespulje, der netop skal støtte opgaver i gråzonen mellem kommunale og regionale opgaver.

Det nye SHS-team skal vise nye veje til, hvordan kommuner og sektorer kan arbejde sammen og dele ressourcer på tværs. Teamet gør det muligt at dele viden, kompetencer og erfaringer mellem kommunerne og samtidig skabe nye standarder, der vil kunne bruges i resten af landet.

Teamet kan tilkaldes pr. telefon, men kan kun kontaktes af personale, der har brug for en faglig vurdering eller assistance.

SHS-teamet har kompetencer indenfor neurologi, skadestuen, hjerte-kar sygdomme, medicinsk behandling, hjemmesygepleje, intensiv pleje, onkologi, tarmesygdomme og behandling af børn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *