Mere om økologi
Debat  Det glæder mig at se den gode respons på mit indlæg om økologiske fødevarer i sidste uge.

Fru Birthe Kramhøft har fundet en enkelt artikel, der skulle vise, at økologisk mad er sundere end traditionel produceret. Jeg kender ikke artiklen, men kender et utal af artikler, der viser, at der ikke er fundet sundhedsmæssig forskel, og simpel logik siger, at det er mest sandsynligt at flertallet har ret.

At økologiske produkter skulle smage bedre er ikke i overensstemmelse med forbrugerundersøgelser, der viser, som jeg skrev i mit indlæg, at økologiske produkter kvalitetsmæssigt ofte vurderes ringere end traditionelt producerede, men bedømmelsen afhænger meget af smagsdommerens holdning, hvilket fremgår af en forbrugerundersøgelse, hvor smagspanelet skulle vurdere fem navngivne produkter, og alle smagsdommere valgte det økologiske produkt som det bedste, men ved den efterfølgende anonyme smagning valgte man modsat.

Når udbyttet ved økologisk dyrkning er 30-50 procent mindre per arealenhed, må det kræve et tilsvarende større areal, og økologisk jordbrug må derfor være en større trussel mod regnskov og savanne end traditionelt jordbrug.

Det mindre udbytte per arealenhed kræver større dyrkningsareal, og den deraf forøgede jordbehandling kræver mere energi og øger derfor forureningen. Når der ryddes regnskov for at give plads til sojadyrkning, skyldes det netop, at danske landmænd ikke må gøde optimalt, som deres svenske og tyske kolleger må, og dansk produceret korn har derfor så ringe foderværdi, at det er nødvendigt at tilsætte importeret soja.

Hvis planternes adgang til næring yderligere sænkes som ved økologisk dyrkning, forringes kvaliteten yderligere, så der skal importeres endnu mere soja.

Hr. Jens Ohlssons postulat om at traditionelt jordbrug ved brug af handelsgødninger på langt sigt skulle ødelægge jordstrukturen modbevises af kendsgerningerne, idet der på en dansk forsøgsstation i mere end 100 år har været dyrket to ens marker, hvoraf den ene udelukkende er blevet gødet med staldgødning og den anden med handelsgødning, uden at de 100 år med handelsgødning har ødelagt jordstrukturen eller påvirket udbyttet. Altså en klar afvisning af hr. Ohlssons postulat.

1 kommentar om “Mere om økologi”

  1. Thomas fogh siger:

    Det er egentlig nok for mig til at vælge økologi til og gift fra
    http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=43967

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *