Lad boulevarden svare til sit navn
Debat De seneste par uger har der været en debat omkring den i vinderprojektet skitserede regulering af trafikken på Boulevarden.

Ole Pedersen har den 24. februar og tidligere et par synspunkter, som jeg vil kommentere her.
Jeg er enig i, at seks nye boliger på Kavsbjerggård ikke bør give anledning til som sådan at regulere på vejforholdene.

Derimod er der al mulig grund til at kigge på Boulevarden. Vinderprojektet for byfornyelsen foreslår en indsnævring af vejen og med hastighedsbegrænsning. Hvordan trafikken vil se ud i det scenarie, er p.t. ved at blive undersøgt.

Det vil være en rigtig fin ting for Skovlunde, hvis det er muligt at indsnævre Boulevarden og sætte hastigheden ned. 70 km i timen tværs igennem en by, er ikke noget ønskværdigt. Specielt ikke for de mange mennesker, der bor op til vejen.

Ole Pedersen vil gerne have, at Bybuen lukkes for udkørsel for at begrænse den gennemkørende trafik. Det kunne jeg godt tænke mig en uddybning af. Som jeg ser det, er trafikken på Bybuen forholdsvis begrænset. Der bliver kørt meget stille, og det virker som om, at alle har en ærinde i centeret, eller skal ind til deres bolig. Og der er kun få fodgængere.

Hvis den skitserede indsnævring af Boulevarden kan gennemføres, vil det betyde, at Skovlunde kommer til at hænge meget bedre sammen – som en by. I den forbindelse, må også Gl. Skovlundevej gerne åbnes, ligesom Lystoften bør åbnes. Bliver der lavet trafikdæmpende foranstaltninger, så vil det uden tvivl kun være de lokale, der finder ud ad den vej, som ligger bedst for.

Jeg ser gerne, at den skitserede indsnævring af vejen kommer til at løbe igennem Skovlunde fra krydset ved Lundebjerg/Åbyvej til Malmparken med. Måske kunne vi ovenikøbet få den lange række af skærme mod støj taget ned. Helt eller delvist. Få plantet nogle smukke træer – gerne stedsegrønne – så Boulevarden kommer til at svare til sit navn.

Det er også et spørgsmål om, hvilken signalværdi Skovlunde vil sende: Kom hid! eller skrid!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *