Ja, alger kan godt være kunst
Debat Lone Madsen, der er medlem af kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti og som samtidig er medlem af kommunens Kunstråd, spørger i sidste nummer af Ballerup Bladet, om alger er kunst.

Det er vel ikke lige sådan at svare helt enkelt på. Alger findes jo i mange forskellige udformninger og bruges til mange forskellige formål.

I denne forbindelse handler det om, at alger indgår som en del af et skitseforslag til en midlertidig omdannelse af den østlige del af Banegårdspladsen foran Ballerup Station (den del hvor busholdepladsen senere skal erstattes af en plads med forskellige aktiviteter på til glæde for fodgængere der bevæger sig mellem stationen og Centrumgaden). Og i øvrigt den plads hvor kommunen har fået en ”gave” fra Realdania på 25 millioner kroner til ændringen.

Indtil en egentlig ombygning af pladsen fysisk kan igangsættes med en arkitektkonkurrence til efteråret, er det i lighed med tidligere ”kunstneriske nedslag” de senere år hensigten, at sikre en bred inddragelse af byens borgere og pladsens brugere, til drøftelse af hvad pladsen kan bruges til.

Og i stedet for gammelkendte borgermøder hvor kun et fåtal møder frem, så benytter vi os af det efterhånden velkendte ”Kontoret for Kunst i Byen” med arkitekt og tidligere medlem af Ballerup kommunens Kunstråd, Gitte Juul som daglig leder.

Formålet er at få vækket borgernes opmærksomhed med de perspektiver, der kan ligge i senere at etablere den nye fælles plads i bymidten, en opmærksomhed og debat, inden processen med pladsen går i gang.

Så i denne forbindelse – ja, så kan alger godt være kunst.
Projektets detaljer vil jeg ikke komme ind på her, men i stedet håbe på, at Ballerup Bladet senere vil komme med en egentlig artikel om projektet i sin helhed i lighed med, hvad Ballerup Bladet har gjort med tidligere lignende projekter i bymidten som: ’Lyset finder vej’, ’Tehaven’, ’Det andet bibliotek’ og ’Gaden’ med blandt andet væksthuset i Centrumgaden.

Dette nye kunstnedslag får navnet ’Banegårdslaboratoriet’ og skal foregå i perioden fra maj måned hen over sommeren til august måned.

Som formand for Ballerup kommunes Kunstråd og som kulturudvalgsformand er jeg sikker på, at det bliver et ligeså spændende projekt at opleve som de tidligere projekter har været og ikke mindst, at der igen bliver rigtigt meget at se på og tale med hinanden om. Og endelig at give sin mening til kende om hvordan pladsen fremover skal bruges.
Så begynd allerede nu at glæde jer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *