Pædagogiske fyrtårne
Debat Efter at have læst Søndagsavisen uge 4 side 4, kan man som læser få det indtryk, at børns trivsel i Ballerup Kommune er truet på grund af uforholdsmæssigt meget papirarbejde, dårlige normeringer, ikke relevante sprogscreeninger, samt politikere, der alligevel ikke gider læse de udarbejdede rapporter!

Da jeg er én af de valgte lokalpolitikere på lige netop skole- og daginstitutionsområdet, vil jeg gerne komme med et par kommentarer til disse påstande.

Kommunens ”seneste påfund” sprogtest, er der ikke noget nyt i. Helt tilbage i 2003 gennemførte Ballerup Kommune et sprogprojekt, der viste at syv ud af ti tosprogede 0. klasseelever havde et alt for lille ordforråd. Det gjaldt kun én ud af ti etnisk danske børn.

Testene blev brugt som udgangspunkt for en handleplan for det enkelte barn. Resultat: 84 procent af de tosprogede elever i alle andenklasser i Ballerup blev hurtige og sikre læsere (2007).

Vi har valgt at etablere sprogtesten tidligere nu, altså i daginstitutionerne, blandt andet for at kunne hjælpe endnu flere børn, tidligere. Og derigennem opnå en sammenhængende indsats fra daginstitution til voksenliv.

At politikerne bare arkivere lodret uden at læse test etc., må siges at være noget af en påstand.

De politikere jeg er i udvalg med tager uden undtagelse deres tillidshverv meget seriøst.
Vi har med kommunens allervigtigste ressource at gøre, og skal se til at Ballerup Kommune stadig er en kommune, der giver de bedst opnåelige vilkår for børnene, deres familier og de medarbejdere, der er knyttet til dem, indenfor de økonomiske rammer, vi nu engang har.

Vi har aftalt, for blandt andet at begrænse papirarbejdet for medarbejdere, at institutioner i Ballerup Kommune kan evaluere læreplaner i dialog med kommune og politikere, og i stedet vise, hvordan de arbejder med børnene.

Bureaukratiet kan sikkert begrænses yderligere, til glæde for alle. Men det sker bedst i en direkte dialog.

Som jeg har skrevet tidligere: Ballerup Kommune er karakteriseret ved at have gode normeringer, så nærvær og pædagogiske opgaver for vores børn bliver prioriteret. Og der er samtidig plads til at tage sig af de børn, hvor eksempelvis den negative sociale arv slår igennem.

Vores pædagoger kan sætte ind tidligt og hjælpe de børn fra familier med færre eller ingen ressourcer.

Indsatsen skal yderligere styrkes i børns første leveår. Og dér er pædagoger kommunens fyrtårne.

De nye sprogtests vil naturligt blive udviklet i dialog og baseret på den aktuelt bedste viden, så vi rammer optimalt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *