Kavsbjerggård og trafik i Gl. Skovlunde
Debat Ejendommen Kavsbjerggård ønskes af en mulig køber ombygget til 10 lejligheder og Teknik- og Miljøudvalget (TMU) behandlede sagen tirsdag 27. januar.

Materialet i sagen var omfattende, herunder nabohøringssvar, som i stort omfang satte spørgsmålstegn ved den trafikale løsning som projektet lægger op til. En ny P-plads skal have udkørsel til den blinde vej Kavsbjerglund og herefter skal bilerne via Lystoften. Det bekymrer en del borgere at der kommer mere trafik på Lystoften, hvor der blandt andet er mange cyklende skolebørn.

Jeg var før mødet ude at se på de lokale forhold og så adskillige cyklister på Lystoften. Efter at have set på området tænkte jeg, at det kunne nemt håndteres ved at lade P-pladsen have udkørsel til Skolevej (som trods navnet er en lille vej der går skråt fra Gl. Skovlundevej til Ejbyvej).

Selve lejlighedsprojektet ser godt ud og det vil være godt at undgå at ejendommen og grunden ikke forfalder yderligere.

På TMU mødet var der ikke stor velvilje fra de andre udvalgsmedlemmer til at kigge på denne trafikale problemstilling og der blev fastholdt at sagen efter denne tekniske godkendelse af henholdsvis bebyggelsesprocent, fældning af træer og lettere ændringer med hensyn til tag, døre og vinduer, herefter skulle videreføres af forvaltningen.

Så dette var den første og eneste politiske behandling af sagen. Derfor stemte jeg i protest nej til projektet (selv om det kun var det trafikale jeg synes burde undersøges nærmere).

Jeg har kun været et år i Kommunalbestyrelsen, men en gang imellem undrer jeg mig stadig over de politiske processer.

 

Svar fra Tiedemann:

Kære Christian Skjæran. Du undrer dig over den politiske proces og det kan jeg da godt forstå kan undre ind imellem.

Sagen på udvalgsmødet tirsdag omkring nye boliger på Kavsbjerggård handlede slet ikke om de trafikale forhold. Vi blev i indstillingspunkterne bedt om at tage stilling til de ting du selv beskriver i dit indlæg, altså intet om trafik.

Du fortæller at du om morgenen har været ude og tale med borgere i området og det har jeg da stor respekt for. Som du helt sikkert har opdaget er det meget vigtigt at få inddraget borgerne, du har selv deltaget i et par borgermøder.

I den her sag er der også rigtig meget borgerinddragelse. Skovlunde lokalråd og Gl. Skovlunde landsbylaug er med i processen. Der har endvidere været en nabohøring.

Efter vores udvalgsmøde skrev jeg til Borgmesteren og den tekniske direktør om trafikforholdene i netop den del af Skovlunde. Vi har en gammel aftale om at få kigget på mulighederne for at få afviklet trafikken mere hensigtsmæssigt.

Jeg er ked af at du har opfattet en manglende vilje hos resten af udvalget til at ændre indkørselsforholdene men det var ikke det sagen handlede om og derfor ikke det vi traf beslutning om.

Jeg synes at vi søgte at få skrevet noget ind i beslutningspunktet omkring din anke, det var desværre bare ikke muligt da det ikke var nævnt i indstillingspunkterne.

Jeg håber at det kan glæde dig en lille smule at vi nu kan komme i gang med at arbejde sammen, både politikerne og borgerne, omkring en eventuel ændring af trafikafviklingen i området. De bløde trafikanter ligger os alle på sinde og vi skal gøre hvad vi kan for at have den bedst mulige trafiksikkerhed så vi får færrest mulige ulykker (helt undgå kan vi desværre nok ikke).

Helle Tiedemann (A)
Formand for Teknik-
og Miljøudvalget

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *