Boulevarden – åbning ved Bybuen
debat Ole Pedersen skriver i sit læserbrev, at en åbning af Ballerup Boulevard mod Bybuen og Gl. Skovlunde vil medføre mere trafik både ad Bybuen og i Gl. Skovlunde.

Sådan kan det måske umiddelbart synes, men jeg mener det modsatte.

I dag skal trafikken fra Lilletoften og ”det runde torv” køre gennem Bybuen og ad Torvevej for at komme til Boulevarden mod København. En åbning for at køre ud fra Bybuen og mod København ad Boulevarden vil fjerne denne trafik ad Bybuen.

Det skal dog gøres med omtanke, så potentiel gennemkørsel mod Lundebjerggårdsvej hindres ved at gøre det mindre attraktivt at køre ad Bybuen og mere attraktivt at køre ad Torvevej.

I Gl. Skovlund er der 173 boliger langs Gl. Skovlundevej ved Boulevarden. Disse boliger er lukket inde, så de kun kan komme frem og tilbage gennem det øvrige Gl. Skovlunde. Ved en åbning mod Boulevarden vil hovedparten af trafikken søge den vej ud og dermed aflaste resten bydelen.

Ole Pedersen siger, at jeg vil have et lyskryds på stedet. Det er nu ikke rigtigt. Jeg mener, at en rundkørsel vil være den pæneste og mest hensigtsmæssige løsning, da den samtidigt vil bremse hastigheden ad Boulevarden ned til det ønskede gennem bymidten.

På samme måde ser jeg også gerne en rundkørsel ved Torvevej/Bybjergvej, så der opnås en harmonisk helhed samt en god og sikker trafikafvikling.

Ja, jeg er formand for Skovlunde Lokalråd, som arbejder for en fornyet og levende bymidte med effektive og sikre trafikforhold. Der er rigtig mange meninger om, hvad der er godt og skidt, og Lokalrådet ønsker at lytte til de forskellige synspunkter og tage et så bredt hensyn som muligt.

Når jeg fremlægger mine synspunkter i læserbreve, er det ikke mindst for at afprøve dem i forhold til de ting, som også drøftes i Lokalrådet.

Lokalrådet mener, at bymidten desperat trænger til den længe ventede fornyelse, men har ikke lagt sig fast på bestemte holdninger til konkrete løsninger endnu. Det er jo netop det, som den kommende proces med borgerinddragelse skal være med til at bestemme.

Jeg kan derfor kun opfordre til at fortsætte debatten og fremkomme med yderligere synspunkter, så de kan komme i betragtning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *