Toms røde skole
Debat Det er altid en ”oplevelse” at blive irettesat i Tom Nielsens røde skole, som jeg har været udsat for et par gange, senest i sidste uge i forbindelse med debatten om Superarenaen.

Når Tom Nielsen folder sig ud, så ved man, at man ikke har ramt helt ved siden af, set med borgerlige øjne forstås.

I mit tidligere indlæg om Ballerup Super Arena mener Tom Nielsen, at jeg bare er negativ. Nej, jeg er ikke negativ, jeg har blot et andet bud på, hvordan Ballerup Super Arena skal drives fremover. Men jeg ved godt, at andre forslag end Socialdemokraternes pr. automatik opfattes negativt fra den kant.

Det er selvfølgelig beklageligt, at Ballerup Bladets artikel om emnet åbenbart har givet anledning til misforståelser, men når det fremgår af artiklen, at kommunen nu vil til at satse på nye og mere overskudsgivende arrangementer, da det hidtil har været svært at tiltrække overskudsgivende arrangementer, kan man godt få den opfattelse, at man arbejder på at få et overskud på driften af arenaen.

Men åbenbart har man kun en forventning om at reducere underskuddet på driften. Det er sådan set en ærgerlig udmelding, da det fortsat vil betyde, at kommunens skatteborgere skal betale til driften af arenaen, hvor mange tilskuere jo kommer fra andre kommuner end Ballerup.

Vi er ikke mod kultur eller oplevelser for kommunens borgere. Men mon ikke kommunens borgere er ligeglade med, om det er kommunen eller en privat aktør, der skaber rammerne om disse oplevelser?

Det er på den baggrund, at Det Konservative Folkeparti foreslår et salg af Ballerup Super Arena.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *