Svar til Karsten Kriegel vedr. Ballerup Super Arena
Debat Som det har været almindeligt gennem meget lang tid, så har Karsten Kriegel fra de konservative her i Ballerup Bladet endnu engang fundet den ”negative pen” frem.

Denne gang handler det om Ballerup Super Arena. Og mage til sludder og vrøvl skal man lede længe efter.

For det første har jeg aldrig udtalt, at jeg forventer at Ballerup Super Arena vil give overskud.

Det er blot endnu et udokumenteret usandt postulat fra Karsten Kriegels side. Et postulat, der er så nemt at slynge ud, og som jeg selvfølgelig bliver nødt til at tilbagevise som værende langt fra sandheden. Jeg vil undlade at bruge ordet løgn, da jeg går ud fra, at Karsten Kriegel trods alt ikke vil lyve direkte overfor avisens læsere.

Forventningen fra alle indenfor faget og fra mig er, at arenaen fremover vil give et mindre underskud for kommunen end den gør i dag.

Karsten Kriegels holdning til superarenaen er gammelkendt. De konservative har altid været imod arenaen og har hver eneste gang stemt imod kommunal medvirken og det er da en helt reel holdning at have. Vi er bare flere der synes, at Ballerups borgere fortjener, at få mulighed for nogle kulturelle og sportslige oplevelser af høj og international karakter i nærmiljøet.

Karsten Kriegel nævner også velfærd for børn, ældre og handicappede, men det er jo netop det der bliver endnu bedre mulighed for fremover, når kommunen selv overtager driften af arenaen. Nemlig flere lokale arrangementer, ikke kun for kommunens borgere, men også sammen med kommunens egne borgere uanset alder.

Og selvfølgelig skal der ansættes personale i arenaen og herunder en leder. Det er der allerede i dag, hvor kommunen betaler et eventfirma for at drive hallen. Men Ballerup kommune betaler lønnen. Det kommende personale er jo ikke ensbetydende med, at der ikke vil være ekspertise til at lave arrangementer af høj kvalitet fremover. Det er jo ikke Karsten Kriegel eller mig selv der skal ansættes.

Det nye vedtagne koncept for Ballerup Super Arena tror jeg på bliver super. Og jeg ved, at rigtigt mange glæder sig til kommende store oplevelser og til mere lokal benyttelse af arenaen. Så Karsten Kriegel. Din konklusion om at beslutningen er forkert, kan ikke være mere forkert. Det er nemlig den bedste løsning for kommunens økonomi og for kommunens borgere.

12 kommentarer om “Svar til Karsten Kriegel vedr. Ballerup Super Arena”

 1. Martin Edens siger:

  Tom,
  nu hvor jeg ikke måtte få et svar i det sidste indlæg fra karsten Kriegel omkring Ballerup Kommunes erfaringer med drift, så vil jeg årøve at spørge her i stedetfor.

  I nævner at I har rådført jer med flere eksperter omkring hvorvidt man kan håndtere driften af Super Arenaen og dertil har I fået indtrykket at det kan man. Kan I uddybe hvilke eksperter der er tale om, for man kunne jo stille spørgsmålstegn ved deres objektivitet i at give jer denne anbefaling ?

  Dernæst har I tidligere udtalt at man i Ballerup Kommune vil skære ind på de områder som ikke er kommunens kernedrift. Hører driften af en Sportsarena som denne ind som en del af kommunens kerneområder ?

  Hvad er det for arrangementer som I mener at kunne gøre mere profitable end et privat firma som ovenikøbet er specialiseret indenfor dette område med dertil hørende kontaktnet etc ?

  ser frem til dine svar,
  Martin Edens

 2. Poul E. Pedersen siger:

  Tom Schiermer Nielsen

  “Forventningen fra alle indenfor faget og fra mig er, at arenaen fremover vil give et mindre underskud for kommunen end den gør i dag.”

  Hvorfor skal Ballerup’s skatteydere igen være vidne til at deres kommune bevidst involvere sig i en underskudsforretning. ??

  Utallige steder er der beskåret, forringet og nedlagt i kommunen, for at spare.

  Hvorfor gælder det ikke kommunens projekter. ???

  I øvrigt lyder alt dette med kommunale arrangementer som ren fyld, hvor kommunen forsøger at legitimere deres “forretning” i form af denne denne Arena.

  PS.

  Jeg er absolut for en Arena, blot den ikke belaster skatteyderne.

 3. Karsten Kriegel siger:

  Det gør ikke sagen bedre, at underskuddet blot bliver formindsket. Altså er det fortsat kommunens skatteydere, der skal finansiere, at der afholdes koncerter mv. for et begrænset publikum, hvoraf mange iøvrigt kommer udenbys fra.

  1. jørgen flyr siger:

   Lad os få nogle proportioner i debatten, frem for alt det småævl.

   Karsten Kriegel er mere optaget af om der kommer et mindre underskud, end om hvad skatteborgerne får for pengene. Derimod bekymrer det ikke Karsten Kriegel en disse, samt hans konservative bagland, om multinationale selskaber betaler skat i Danmark, søger i skattely i Luxenburg ect., eller om hans partifælles malker de offentllige kasser. Jeg synes det er usmageligt at Karsten Kriegel er tavs om Bankpakke 2, som har kostet skatteborgerne mia. – men det skyldes vel at hans tidligere partiformand Lene Espersen var minister for gennemførelsen. Heller ikke et ord har jeg hørt om VK-regeringens 40 årige skatteaftale med Mærsk, som har kostet os 70 mia kr eller hvor meget var det nu Karsten? Og Karsten er det rigtigt at Bengt Bentzen efter at have lave andre narrestreger er belønnet med tillidsposter i flere selskabsbestyrelser og nu optræder som deres lobbyist i EU samtidig med at han er EU-valgt? Og hvad har konsekvensen været for dansk økonomi at VK fik åbnet op for hedgefonde i 2005? For ikke at tale om det kolossale statsunderskud på 130 ia. som VK-regeringen efterlod i 2011. Lad os nu høre hvad disse mistede skattekroner har haft af konsekvenser for vores velfærdssystem.

   1. Martin Edens siger:

    Jørgen Flyr,

    uagtet at det altid er sjovt at læse dine indlæg, kan vi så ikke prøve at holde fokus på én sag ad gangen ? For der er vel ingen af de emner du her bringer til torvs, som har den store relevans til Ballerup Kommunes overtagelse af Super Arenaen, eller læser jeg dit indlæg forkert ?

    1. jørgen flyr siger:

     Se mit svar under Karsten Krigel – nedenfor.

 4. Karsten Kriegel siger:

  Til Jørgen Flyr

  Du tillægger mig holdninger, som jeg ikke har tidligere har udtrykt nogen meninger om. Hvorfra ved du, hvad jeg mener, om de emner du nævner?

  Jeg har intet ansvar for de sager, du nævner og har ingen intentioner om at gå ind i en debat om disse. Jeg synes, du skal tage kontakt til de personer, der kan svare på disse ting, hvis du gerne vil have svar.

  Jeg koncentrerer mig om lokalpolitiske emner, da det er kommunale valg, som jeg stiller op til.

  1. jørgen flyr siger:

   Karsten Kriegel påstår du at der ingen sammenhæng er mellem statsfinanserne og kommunens økonomi? Eller mener du ikke der er sammenhæng mellem det konservative partis landsskadelige virksomhed og de konservative lokalt i Ballerup? Vil du ligeledes hævde dig neutral til folketingsvalg, og undlade at anbefale vælgerne at stemme konservativt?
   Mens borgerne i Ballerup har været med til at finansiere manglende selskabsskatter, skattely, bankpakker og hvad ved jeg, mener du så ikke at skatteborgerne skal komme til orde, når du piller i noget så væsentligt som om det er et privat firma der skal tjene på Superarenaen eller om det skal derved billigere af kommunen selv, således at borgerne får størst mulig glæde og indflydelse på driften. Udliciteringer har generelt vist sig at være dyrere for borgerne og med dårligere kvalitet til følge. Det er der alt for mange kedelige eksempler på. Så når nogen nægter at tage ved lære af disse erfaringer, men forsat bare er interesseret i at sende regningerne videre til borgerne, tillader jeg mig når som helst at råbe op og protestere.

 5. Tommy Pedersen siger:

  Til Martin Edens & Karsten Kriegel.

  Mit navn er Tommy Pedersen og jeg er en ganske almindelig borger der bor i Ballerup Kommune og faktisk er jeg stolt af at komme fra Ballerup/Skovlunde – men når sandheden skal frem er det som om at hele Ballerup Kommune er blevet som en gråvejrsdag grå og kedelig, derfor handler det om at kigge på de mange muligheder der er i kommunen, gøre dem bedre hvis de allerede findes og tænke nyt der hvor det ikke findes.

  Om jeg kan kaldes ekspert vil jeg lade andre vurdere, men til Martin Edens, kan jeg sige at jeg gennem de sidste 7-8 år har undret mig over samarbejdet med Eventforce, og derfor gjort kommunen opmærksom på at kommunen kunne drive BSA mere effektivt selv.
  Ja faktisk vil jeg vove den påstand at Eventforce har brugt BSA som en nebengeschæft til deres eget firma (prøv at gå ind på Eventforces hjemmeside og kig på deres postadresse), derudover kan nævnes, at på koncertområdet har LiveNation vendt BSA ryggen, måske fordi Eventforce har den holdning, at hvis man har et arrangement man vil lægge i BSA – kan man bare ringe og leje sig ind.

  Jeg vil lige understrege at jeg ikke tror, at det kun er på baggrund af mine ting, at kommunalbestyrelsen d. 15. december 2014 traf beslutningen om at drive BSA selv, jeg tror det er en blanding af mange ting, bl.a. de lokale sportsforeninger og det virker også som om, at det i nogen tid har stået kommunalbestyrelsen klart at der skulle tænkes nyt om BSA.

  Derudover vil jeg foreslå Martin Edens, at i stedet for at lægge armene over kors, læne sig tilbage og vente på svar, gjorde sig den ulejlighed at f.eks. gå ind på http://www.ballerup.dk (kommunens hjemmeside), hvor man bl.a. kan finde referater over div. udvalgsmøder og i august 2014 kunne Martin Edens i kultur-udvalgets referat læse, at der havde været gennemført en række interviews, med Volcano Concepts, Have Kommunikation, Copenhagen Event Company, Forum Horsens, Arena Fyn, Dansk Bicycle Club (DBC), Sandstød Salg og Event, Svane og Co (leverandør indenfor lys og lyd), Jakob Hansen (loppemarkeder osv.), Badminton Danmark, Eventforce
  Dansk Cykel Union (DCU)/Team Danmark – jeg kunne forestille mig det er dem kommunen mener med eksperter.

  Til Karsten Kriegel vil jeg sige at det er rigtigt at konservative og især Venstre helst ser BSA solgt, og det kan man også, ja man kan jo sælge hele byen hvis det skal være – og hvad så Karsten Kriegel, er vi derhenne at Ballerup kun skal være en industriby og ikke en by hvor der bor borgere som trives og har gode muligheder for at opleve f.eks. kultur – Baltoppen vil især Venstre også privatisere.

  Som din partifælde Martin Jonassen sagde til kmb mødet d. 15. december 2014, ”Okay Eventforce var ingen succes” – det handler jo også om at kigge på de ting der er i kommunen og gøre dem bedre hvis det ikke fungerer og sandheden er at hverken vi borgere eller kommunen fik noget ud af samarbejdet med Eventforce, ja sågar barsalget gik direkte ned i Eventforces lomme, ikke noget med 55/45.

  Omkring loppemarked i BSA, er det i dag JHArrangementer der har den tjans (hvis man vil vide mere tjek jharrgementer.dk), som laver loppemarkeder i div. byer på Sjælland og i Jylland.
  Nu ved jeg godt at man ikke kan pålægge nogen noget, men hvorfor er det f.eks. ikke det lokale kræmmermarked der står for det i BSA.
  I sommeren 2014 gav kræmmermarkedet/festivalen overskud og det blev så delt ud til de lokale foreninger, som det er i dag i BSA forsvinder et overskud ud af byen bagefter.
  Om sommeren kunne man endvidere have loppemarked hver weekend foran BSA.

  Så der er altså masser af muligheder lokalt, ved at kommunen overtager driften.

  Når Karsten Kriegel nævner at kommunen bør koncentrere sig om det, der er en kommunes formål, nemlig at skabe kernevelfærd for bl.a. kommunens børn, vil jeg lige gøre hr. Karsten Krigel opmærksom på at der tilbage i 2003 var en socialminister der hed Henriette Kjær som formentlig stadig er Karsten Kriegels partifælle, og ved en debat i folketingssalen omkring at private skulle til at drive børnehavner svarede ministeren til Sandy Brinck (S) ”Det kan gøre være der er nogen der er dygtige til at drive et dagtilbud, så de kan tjene et eller andet på det – og hvad så”

  Så det er åbenbart det man ønsker hos de konservative og venstre, at udlicitere og helst privatisere det hele i kommunen, og så er det bedre at de private tjener penge end at det pågældende firma levere.
  Prøv desuden Karsten Kriegel at tænke på hvilket samarbejde der kan komme mellem kommunen og erhvervslivet når det handler om BSA.
  At erhvervslivet ikke rigtig har villet BSA i øjeblikket forstår man faktisk godt, for erhvervslivet kan i dag bare ringe til BSA/Eventforce og leje sig ind, for Eventforce er jo på arbejde når der er kunder – og så forstår jeg godt at kunderne bliver væk.

  Jeg skal love for at der er løbet meget vand gennem åen siden Uffe Elleman Jensen var formand for Venstre og Jens Rohde var Folketingsmedlem og som var medårsag til at jeg meldte mig ind i Venstre tilbage i 2001, ja det var dengang med de flotte ord som Tid Til Forandring og ikke mindst at ”vi skal gøre op med de stive systemer”,
  Men da jeg så i 2002 foreslog statsministeren at man tog mediet ud af kulturministeriet og lavede et medie ministerium, var det dog pludselig slut med ”forandring” – og så meldte jeg mig ud igen.

  Nu hedder det så nul vækst og selvom Karsten Kriegel tilhører konservative, vil de jo også stå bag nul vækst, så lad mig spørge hvordan Karsten Kriegel havde tænkt sig at hvis nu kommunen fik en 60-70 mil. for BSA, og da nul vækst jo betyder at man forbliver på det samme niveau med hensyn til forbrug, hvor vil et salg så gavne de områder Karsten Kriegel nævner, pengene vil jo bare ligge i kommunekassen da de ikke må bruges i nulvækstens navn.

  Der er mange muligheder i kommunen, BSA er kun en af dem, man kunne også forestille sig en regional tv station og en tv skole i kommunen.
  Og en regional tv station er faktisk rykket nærmere, eftersom Lorry ikke længere sender fuldt ud på deres 24 timers kanal.
  Man kunne have Lorry to steder, på Frederiksberg og i Måløv, det vil også gøre at der dels kan produceres mere indhold til f.eks. 24 timers kanalen, men også at man kommer mere ud i krogene, noget der ikke rigtig sker i dag på Lorry.
  Jeg tror mange af de kommuner der ligger omkring os, vil være enig i at Lorry jo ikke ligefrem sender ret meget lokalt stof fra vores områder, så her ligger der endnu en mulighed i Ballerup kommune, samtidig med der på den måde også vil blive skabt nogen nye arbejdspladser.
  Tit omtaler Lorry kun Ballerup når det handler om noget kriminelt/negativt, som onsdag aften (21/1-2015), hvor Lorry fortalte om at områdets kommuners lån i Schweizerfranc og at Ballerup har landets højeste sygefravær.
  I borgmesterens nytårshilsen i Ballerup Bladet, kunne man læse at det ikke var Lorry men DR der optog noget fra Halloween-festen i Måløv og i forbindelse med Bibliotekets 200 år fødselsdag, havde man inviteret Lorry til at komme ud og lave noget fra det, men det gad de ikke.

  Så Karsten Kriegel og andre, se jer omkring – der er masser af gode muligheder i Ballerup kommune, men I foretrækker måske at det forbliver gråt og kedeligt.

 6. Karsten Kriegel siger:

  Til Tommy Pedersen

  Det er et omfattende indlæg, du leverer, med mange interessante aspekter. Jeg er også stolt af at komme fra Ballerup og mine/Konservatives forslag skal ses som forsøg på at gøre tingene bedre (selvom der jo nok er forskellige meninger om, hvilken vej, der er den rigtige at gå).

  Jeg er ikke enig i din vurdering af, at det vil være bedre at drive arenaen selv. Men du har ret i, at Kommunalbestyrelsen længe har vidst, at der skal tænkes nyt om BSA – alene af den grund, at kontrakten med Evenforce udløber. Men det er da også at tænke nyt, at foreslå et salg! Som Martin Jonassen korrekt siger, så har der været problemer i samarbejdet med Eventforce, men det strider da ikke mod et forslag om salg.

  Det er korrekt, at kommunen har gennemført en proces, hvor man har talt med forskellige aktører for at sondere arenaens fremtidsmuligheder. Men af ideologiske årsager, har kommunens flertal nægtet at undersøge mulighederne for et salg, hvilket efter min opfattelse er en mangel i Kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag. Der foreligger med andre ord ikke et komplet overblik over handlemulighederne.

  Konservative vil gerne have kultur og oplevelser i byen. Vi går om nogen ind for, at borgerne trives, men vil det ikke kunne ske, selvom en privat aktør opererede i arenaen?
  Henriette Kjær må selv stå inde for sine udtalelser, men personligt har jeg ingen særlig interesse i, at private overtager vores daginstitutioner. Som jeg netop skriver, så er der forskel på, hvilke opgaver, der er kommunens ansvar (herunder børnepasning) og så at drive en arena. Det er for mig to vidt forskellige prioriteter.

  Jeg håber, at du vil researche lige så grundigt vedr. de konservative holdninger lokalt i Ballerup, som du ellers ser ud til at gøre på andre områder. Og der er altså også forskel på, hvad Venstre i Ballerup mener og hvad Konservative i Ballerup mener i forhold til f. eks. udlicitering.

  Jeg ser gerne, at det lokale erhvervsliv samarbejder endnu mere med Ballerup Kommune. Der er masser af muligheder. Og jeg kan ikke se, at en privat drift af Superarenaen skulle forhindre et samarbejde med erhvervslivet.

  Et salg af arenaen ville lune i kommunekassen, og i en periode med nulvækst, kan vi sagtens bruge penge på at afdrage på den kæmpe kommunegæld eller nedsætte f.eks. grundskylden, som efterhånden presser flere og flere boligejere økonomisk. Desuden vil vi jo slippe for underskuddet vedr. driften af arenaen, som vi jo så ville kunne flytte til velfærdsområderne. Nulvækst er jo set under ét, så du må jo gerne flytte penge fra et område til et andet.

  Det er nogle interessante tanker, du har omkring medie/tv i lokalområdet. Det synes jeg, vi sammen skal arbejde videre om. Er det noget, der kunne involvere de nye filmstudier på Flyvestationen?

  Så du har helt ret i, at der er masser af muligheder, men det kræver, at vi også tænker anderledes på det økonomiske område, så vi ikke er bundet på hænder og fødder i unødvendige driftudgifter. Udvikling kræver jo også penge!

  Jeg håber, at vi hører mere til dine ideer.

 7. Tommy Pedersen siger:

  Kære Karsten Kriegel

  Tak for dit svar på mit indlæg i debatten.

  Hvis jeg må være lidt ”fræk”, vil jeg sige at BSA, på en måde har været privatiseret, nemlig her under Eventforce.
  Eventforce bestemte(mer) jo faktisk alt derude, kommunen har nogle timer hvor de kan lave noget (bl.a. ældre idræt) og hvis de går over de timer, skal de betale Eventforce for brugen af BSA.

  Jeg tror vi alle gerne vil have at når nu BSA ligger i kommunen at den så også bliver forankret i lokal området ligesom kommunen jo også gerne så at BSA er kultursøjlen i Ballerup Kommune.

  Naturligvis er der forskel på private virksomheder, og igen tror jeg ikke at jeg fornærmer nogen ved at sige at Eventforce var en nitte.
  Jeg undrer mig over at Eventforce mere har lyst til at markedsføre sig selv end at tage del i at gøre BSA til en lokal Arena.
  Skråt overfor BSA ligger Ballerup Bilby, her er jo et eksempel på hvordan BSA og erhvervslivet kan komme tættere på hinanden, ved at man sammen med Ballerup Bilby lavede Biler I Arenaen, men i stedet er det tørre svar Eventforce tyr til, nemlig at Bilbyen bare kan ringe og leje sig ind.
  Og så kan man jo godt forstå at erhvervslivet i en erhvervs rapport fra 2013 hvor Ballerup ligger meget langt nede, også er utilfredse med kommunens brug af private leverandører.

  Jeg vil dog sige at hvis kommunen havde valgt at fortsætte med Eventforce eller en anden leverandør, ville jeg have været enig i at BSA burde privatiseres.

  Jeg vil også takke for dit svar vedr. nulvækst, det har været lidt svært at finde så meget fakta omkring nulvækst andet end at man forbliver på samme niveau

  Omkring Lorrys regional del, er det jo netop hensigten at vores område bliver bedre dækket, så de nye filmstudier i den tidligere flyvestation er bestemt at overveje.
  Da min ide går ud på at der bliver optaget mere lokalt stof til Lorry, kunne man overveje den samme model som Kanal Sjælland i sin tid havde, nemlig at de havde kontor på Baltopvej og lånte så optageudstyr af TVDanmark (i dag SBS) hvor programmerne også blev sendt.

  Og når man tænker på at Ballerup Kommune samarbejder med Frederikssund og Egedal, handler det om at borgmestrene bliver enige om det, sammen med Herlev, Furesø, Rødovre.

  Lovmæssigt er der i medieloven under de regionale TV2-virksomheder givet en bemyndigelse til kulturministeren at gøre det muligt, såfremt der er et kommunalt ønske herom, at ændre de regionale TV2 virksomheders dækningsområder.

  Og da man kan bruge de timer på Lorry kanalen, Lorry ikke sender fra kl. 24 – 15, så er der jo gode muligheder for det.

 8. Karsten Kriegel siger:

  Kære Tommy Pedersen

  Blot en enkelt kommentar:

  Med hensyn til erhvervsklimarapporten, som du henviser til, så ligger vi rigtignok lavt i virksomhedernes syn på Ballerup Kommunes brug af private leverandører. Jeg tror nu ikke BSA fylder meget i denne sammenhæng. Jeg tror nu mere, at vurderingen drejer sig om kommunens brug af private leverandører generelt set i form af løbende ydelser i dagligdagen.

  Ellers fine uddybende tanker om medielandskabet, som jeg fortsat finder spændende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *