Sundhed er mere end fraværet af sygdom
Debat Sygefraværet hos medarbejderne i Ballerup Kommune ligger blandt de højeste i landet. Det er der sikkert mange grunde til.

Fysisk sygdom er man ikke herre over og dette kræver behandling.

Kommunens egen rygskole, som mange medarbejdere havde glæde af, er nu nedlagt, men der findes jo mange andre aktører, som kan være med til at afhjælpe de fysiske skavanker.

Værre er det, at meget fravær skyldes stress, dårligt arbejdsmiljø og deraf følgende manglende psykisk velbefindende. Et stort fravær kan tyde på mistrivsel på jobbet. Selvom man naturligvis som medarbejder har et medansvar for et godt arbejdsmiljø, så har de kommunale ledere også et stort ansvar gennem god ledelse at sikre gode vilkår på arbejdspladsen.

Der er rigtig mange ledere i Ballerup Kommune. Er vores ledere også dygtige nok til denne opgave?

Også blandt kommunens borgere er der sundhedsmæssige udfordringer. Sidste år deltog jeg i arbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af Ballerup Kommunes sundhedsplan.

Udfordringerne for sundheden i Ballerup er blandt andet at skabe et godt ældreliv, at mindske den sociale ulighed i sundheden og at skabe den rette balance mellem nærhed og kvalitet i vores sundhedstilbud.

I forhold til at skabe et godt ældreliv er der heldigvis mange af vores ældre medborgere, der selv tager et medansvar og har skabt en kæmpe succes i form af kommunens senioridræt.

Mange ældre deltager hver uge i de frivillige aktiviteter, som senioridrætten tilbyder i hele kommunen.

Disse initiativer er værd at bakke op om. De er med til at forbedre kommunens sundhedstilstand for vores ældre medborgere. Ikke bare i form af fysisk sundhed, men i et fællesskab med godt humør blandt ligesindede. Disse aktiviteter giver mangfoldighed i kommunens tilbud, så vi når ud til langt flere, end de kommunale tilbud, der findes på f. eks. cafeerne på vores plejecentre.

I Det Konservative Folkeparti i Ballerup ønsker vi derfor at give de aktive ældre optimale muligheder for at udfolde sig ved investeringer i bla. senioridrætten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *