Prisreduktion = kvalitetsreduktion!
debat Jeg har to børn i institution i Skovlunde – den ene i en privat børnehave, den anden i en kommunal vuggestue.

Jeg ser dagligt, hvor stort pres der er på det sparsomme personale i den kommunale institution, og følger via bestyrelsesarbejde med i hvilke budgetmidler man modtager fra kommunen i den private institution.

Det er rystende at Ballerup Kommune nu nedsætter forældrebetalingen, da forældrebetalingen er direkte forbundet med de omkostninger Kommunen har ved at drive daginstitution = Kommunen har igen sparet på institutionsområdet!

Forskere har bevist en direkte sammenhæng mellem antallet af pædagoger og hvordan børnene klarer sig senere i livet. Regeringen har meldt ud at de ønsker flere pædagoger og giver 250 millioner kroner til det i 2015 – hvilken andel der går til Ballerup Kommune ved jeg ikke, men de penge ser umiddelbart ikke ud til at komme institutionerne til gode.

Efter min mening har Ballerup Kommune nået et lavpunkt inden for institutionsområdet; personalet er i undertal, institutionerne tvinges til at ”tænke kreativt” for at få hverdagen til at hænge sammen, og vi står som forældre og er nødt til at tage til takke med en hverdag der kunne være så meget bedre for vores guld.

Jeg er fuldstændig uforstående over for hvad politikerne i Ballerup Kommune tænker, når et ”byforskønnelsesprojekt” prioriteres over kvalitet i institutionerne. En by bliver ikke attraktiv udelukkende pga. et godt forretningsliv.

Skovlunde – og Ballerup Kommune – bør være attraktiv fordi vi har landets bedste normeringer i institutionerne. Fordi vi sætter kvalitet for børnene over et par pæne bygninger. Fordi vi ved, at det i længden vil gavne byen og kommunen, og tiltrække nye borgere i langt højere grad end et par forretninger (dem har vi inden for nem rækkevidde alligevel i form af Ballerup Centret, Rødovre Centrum osv.).

Det er vores børns fremtid det drejer sig om, jeg synes de fortjener bedre. Giv os flere pædagoger, tak!

 

Svar fra kommunen:

Kære Lisbeth, jeg er enig med dig i, at vi skal have gode og attraktive dagtilbud i Ballerup Kommune. Jeg er også bekendt med, at personalet i dagtilbuddene hver dag yder en stor indsats for at sikre en god og spændende dag for børnene. Det er netop for at værne om dette, at Kommunalbestyrelsen har besluttet ikke at spare på dagtilbudsområdet ved vedtagelsen af budgettet for 2015-2018.

Der er indgået et politisk forlig om budget 2015, der indebærer forbedringer på dagtilbudsområdet med 1,8 millioner kroner. Det gælder for eksempel midler til en tidlig sprogindsats, skovbørnehave med mere. Og det er netop for at udvikle og forbedre de fysiske rammer og det pædagogiske indhold, at vi har valgt at prioritere særlige midler, der kan komme børnene til gode. I budgettet er der desuden afsat 40 millioner kroner til at renovere en institution i Skovlunde.

Regeringen har, som du nævner, afsat en pulje i 2015 på 250 millioner kroner til styrkelse af dagtilbudsområdet. I Ballerup Kommunes budget 2015-2018 er midlerne endnu ikke indarbejdet i det lokale budget. Det skyldes, at finansloven først er blevet færdigforhandlet efter, at budgettet her i kommunen blev vedtaget den 6. oktober sidste år.

Du er bekymret over, at vi har sat taksten for dagtilbudspladser ned. Takstnedsættelsen er sket trods vedtagelsen af øgede ressourcer til dagtilbudsområdet og skyldes blandt andet effekten af de besparelser, der var vedtaget i tidligere år.

Normeringen er ikke ændret på baggrund af takstnedsættelsen. Normeringen i det enkelte dagtilbud er afhængigt af børnetallet og er af samme størrelse pr. barn i 2015, som den var i 2014.

Jeg er af den overbevisning, at vi med de nye prioriterede midler til indsatser på dagtilbudsområdet er med til at skabe kvalitet i Ballerup Kommunes dagtilbud.

Peter Als, formand for
Børne-og Skoleudvalget
Ballerup Kommune

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *