Penge til sundere børn
indsats Ballerup Kommune har fået over en million kroner til at gøre kommunens børn sundere.

Rigtig mange børn og unge bevæger sig for lidt, dyrker ingen motion og lever generelt for usundt. Men det vil Ballerup Kommune nu gøre noget ved, og søgte i sommer midler fra en forebyggelsespulje hos Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Det gav pote. Nu har kommunen nemlig fået tildelt 1,2 millioner kroner fra forebyggelsespuljen, der har til formål at løfte sundhedstilstanden hos børn og unge. Det skal ske via en indsats på syv nationale mål for danskernes sundhed og Ballerup Kommune vil nu satse på de områder, hvor børn og unge er i fokus.

Frem til 2017 vil Ballerup bruge pengene på at sætte ind på fire områder; nemlig at mindske den sociale ulighed i sundhed, at flere børn skal trives og have god mental sundhed, at færre børn skal være overvægtige og at flere skal bevæge sig mere i dagligdagen.

Kamp mod overvægt

Indsatsen skal ske via lokale partnerskaber mellem Ballerup Kommune, Rosenlund Volleyball Klub, Måløv Idrætsforening, Svømmeklubben Triton og Ballerup Atletik Klub, hvor der skal sættes ind. Det konkrete lokale projekt hedder ’opsporing af og indsats for fysisk inaktive skolebørn med fokus på trivsel og overvægtsproblematikker’.

Formålet et narturligvis at øge de fysisk inaktive børns fysiske aktivitetesniveau og trivsel ved at de deltager i klubbernes aktiviteter, så de kan blive sundere. Hvis det er relevant, kan barnet og familien sideløbende deltage i kommunale sundhedstilbud som f.eks kostvejledning og familiesamtaler.

Der vil også være særlig fokus på børn, der udebliver fra forebyggende børneundersøgelser, undersøgelser hos skolesundhedsplejersken og i den kommunale tandpleje.

Ballerup Kommune søgte om lidt over 1,8 millioner kroner og fik altså 1,2 millioner kroner, hvilket betyder, at der skal fiskes mere end 600.000 kroner op af kassen i de kommende år for at få projektet til at hænge sammen.

Regeringen har samlet afsat 120 millioner kroner fra 2014 til december 2017 til denne partnerskabsstrategi, der skal få kommuner, civilsamfund og den private sektor til at gå sammen om at give danskerne flere gode leveår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *