Grundejere i offensiv i cykelsti-sag
cykelsti_3.jpg
Supercykelstien langs Hold-an Vej har givet anledning til en masse bøvl. Nu har beboerne langs cykelstierne fremlagt tre forslag til en ny cykelsti, som skal være fremtidens løsning. Foto: Flemming Schiller
Cykelsti Naboerne til den uheldige cykelsti langs Hold-an Vej har lavet tre alternative forslag til cykelstier.

Sagen om den nye supercykelsti langs Hold-an Vej fortsætter. Naboerne til cykelstien, der kom ganske uheldigt fra start, satte sig hen over juleferien sammen for at finde et fælles fodslag i ’kampen’ om at få den bedst mulige cykelsti. Godt nok har formand for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Tiedemann (A) været på banen og lovet en ny løsning til foråret, men det har ikke afholdt naboerne fra at gå i offensiven og lave tre forslag til en ny cykelsti, der ikke betyder risiko for oversvømmelser og andre gener for beboerne i Vårbuen og Bueparken.

Mange problemer

Den nuværende cykelsti langs Hold-an Vej og grundejerforeningen Birkegaarden overholder, ifølge naboerne, ikke de retningslinier, der gælder for ruter med supercykelstier. Det skal, ifølge regelsættet fra kommunens projektsekretariat, være muligt at cykle i begge retninger, hvor der kun er mulighed for at cykle i en retning på den nuværende cykelsti.

Desuden påpeger naboerne, at der ifølge retningslinierne skal være en tydelig niveauforskel mellem cyklister og fodgængere, hvilket heller ikke findes på den nuværende cykelsti. Der skal også undgås stikveje, da det kan give farlige situationer. Der er masser af stikveje ud til den nye cykelsti.

Endelig påpeger naboerne, at supercykelstier har et krav til bredden af stien på 2,5 meter ved ensrettet og tre meter ved dobbeltrettet. Hvis det krav skal overholdes, vil det, ifølge naboerne, give 80 centimeter for fodgængere at færdes på, hvilket ville indebære, at eksempelvis to barnevogne ikke kan passere hinanden, hvor de skal blive på fortovet.

De tre forslag til fremtidens løsning er vidt forskellige og lever ikke alle op til kravene om supercykelstier.

Tre forslag

Det første forslag er simpelthen, at man fører cykelstien tilbage til den oprindelige stand med sf-sten og det oprindelige niveau. Det vil være den billigste løsning på grund af mindre vedligeholdelse, manglende vandskader og opbakning fra beboerne. Ulempen er så, at det ikke længere er en supercykelsti og at det ville være det samme som at smide de penge, som projektet har kostet indtil nu, ud af vinduet.

Det andet forslag fra naboerne går på, at man bibeholder den oprindelige cykelsti langs Hold-an Vej, men samtidig gør Hold-an Vej enkeltsporet i hver retning og så etablerer supercykelsti på hver side af vejbanen. Det kan gøres billigst ved at male asfalten i en markant rød farve, der benyttes til supercykelstier. Det vil, ifølge beboerens planer, være en billig og enkel løsning, der vil leve op til supercykelsti-kravene, grundejerne får ikke vand-gener og der vil f.eks være mulighed for at snerydde sammen med snerydningen på Hold-an Vej. Det kunne også give en sikker skolevej, der simpelthen ville være adskilt fra den øvrige trafik. Ulempen ville ifølge beboerne være, at trafikken på Vestbuen kunne stige, indtil Frederikssundsmotorvejen kommer.

Det tredje beboerforslag går ud på at lave en supercykelsti hvor den er nu, men at føre den nye asfalt-sti tilbage til oprindeligt niveau. Den skulle så udvides, så den lever op til pladskravene til både cyklister og fodgængere og den vil være adskilt fra trafikken og alligevel være en supercykelsti.

Grundejerne mener, at den løsning vil afhjælpe de eventuelle vand-gener, men til gengæld mener de, at den vil være den dyreste løsning, der samtidig ville give dårlige oversigtsforhold, farlige situationer med tilstødende stier og begrænset holdbarhed på asfalten.

LÆS OGSÅ: Naboforslag kan blive en realitet

Beboerne har i øvrigt lavet en hjemmeside, hvor hele sagsforløbet og de nye forslag til cykelstier med illustrationer og fotos ligger. Den kan ses på www.hovsa-stien.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *