En rigtig skrivebordsbeslutning
Debat I Skovlunde er Åbyvej blevet renoveret, men beslutningerne må klart være lavet på skrivebordet og desværre ikke af folk, som dagligt færdes i området.

Det er fint med nye fliser på fortovet, og er alle stoppesteder/busskure fjernet. Det kan dog undre, at man ikke har flyttet skurene over på modsatte fortov, således at man har læ ved stoppestederne. Nu er der ingen læ-skurer på Åbyvej.

Der er etableret stillevejsbump og 40-kilometers zone på Åbyvej. Missionen er dog mislykkedes.

Der er lavet chikane i slutningen af Åbyvej, men i den forkerte side af vejen. Chikanen er placeret, når man drejer fra Ejbyvej ned af Åbyvej i kørselsretning mod Ballerup Boulevard.

Begrundelsen: ønske om at forhindre påkørsel af huset på hjørnet at Ejbyvej /Kirkebyvej, og det kan der kun være sympati for. I efteråret blev huset påkørt, da en billist kørte FRA Ballerup Boulevard ned af Åbyvej, og glemte at dreje i T-krydset Ejbyvej/Åbyvej.

Hvorfor placere chikanen i den retning, hvor trafikanterne i forvejen har lav hastighed, når de kommer rundt om hjørnet fra Ejbyvej? Hvis chikanen skal have en bremsende effekt skulle den være lavet i modsatte side af vejen, så bilerne som komme fra Ballerup Boulevard ad Åbyvej vil blive stoppet inden T-krydset. Chikanen er i den ”forkerte” side.

Etableringen af stillevejsbumpene har bevirket at en del af trafikken er flyttet fra Åbyvej til Ejbyvej. Ejbyvej er en skolevej hvor rigtig mange skolebørn cykler og går til og fra skole/BFO’er dagligt alene (uden forældre). Åbyvej er ganske rigtigt en vej som bruges til og fra institutionerne på Søbyvej, men meget få børn køre på denne vej alene. De fleste er vuggestue- og børnehavebørn og de færdes ikke på vejen alene – Det var vel ikke kommunens hensigt at gøre skolevejen mere usikker?

Hvordan kan en chikane, som er placeret i kørselsretning væk fra huset, som er blevet påkørt, forhindre ulykker? Chikanen burde vel være placeret i den retning som går til huset?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *