Borgmesterens nytårshilsen
jesper_w_11.jpg
Borgmester Jesper Würtzen ser tilbage på 2014 og frem på 2015. Foto: Flemming Schiller
2015 Godt nytår. Så er vi i 2015 og det er tid at se tilbage på året, der gik.

2014 har været et spændende år på mange måder.

Med 12 nye medlemmer i Kommunalbestyrelsen blev det starten på en ny tid i lokalpolitikken i Ballerup.

De mange nye medlemmer stiller mange spørgsmål og der bliver diskuteret på livet løs – men altid i en god og sober tone.

Den nye Kommunalbestyrelse vedtog sin første budgetaftale i oktober. Det var en bred aftale, hvor 24 ud af 25 medlemmer var enige om, hvordan pengene skal fordeles i kommunen.

Vi har igen i år præsenteret et budget uden besparelser. Vi har styr på budgetterne, og vi overholder dem. Vi har en god likviditet. Samtidig afvikler vi gæld: 75 mio. kr. i årene 2013-15.

Vi har grund til at være tilfredse med den økonomiske situation – men vi skal stadig styre økonomien stramt.

Vi skal tænke i investeringer

Nu hvor økonomien er stabil er det tid at tænke i udvikling og fremtidige investeringer.
Vi vil gøre Ballerup til et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde.

I år har vi besluttet at afsætte et historisk stort beløb til anlægsinvesteringer – næsten en kvart milliard kroner.

Vi har afsat 50 mio. kr. til udvikling af byområderne i Ballerup og Skovlunde – og til opstart på processen i Måløv og Pederstrup.

Vi har afsat over 100 mio. kr. til renovering af bygninger, børnehaver, skoler og andre institutioner.

Vi har afsat over 40 mio. kr. til opstart af udskiftning af lysmaster, nedgravning af kabler og energirigtig gadebelysning.

Det er investeringer, der gerne skal fremtidssikre vores byområder og skabe attraktive og levende by- og kulturliv.

Der bliver også bedre vilkår for fritids- og sportsområdet – ikke mindst fodbold:
Vi køber Topdanmark Hallen og vi bygger en helt ny kunstgræsbane i Måløv.

Hertil er der en række ”mindre” renoverings- og udviklingsprojekter i byer og kulturinstitutioner – hvis man kan tillade sig at sige det om millionbeløb.

Det er rigtig mange penge, vi ruller ud til forbedringer og investeringer i Ballerup Kommune i de kommende år.

En ny folkeskole

Vi er midt i det første år i den nye folkeskolereform, som Folketinget har vedtaget.
Det er en stor omstilling for alle – både børn, lærere, pædagoger og forældre.

På skolerne i Ballerup har man valgt forskellige modeller. Der er ingen tvivl om, at der har været skønhedspletter og -fejl nogle steder, men det går fremad med at få den nye hverdag til at fungere.

Her i Ballerup Kommune har vi drøftet en ny skolestruktur – og i november vedtog vi den nye struktur, der skal implementeres fra august 2015.

Det er Kommunalbestyrelsens overbevisning, at den nye skolestruktur vil understøtte folkeskolereformens mål om, at alle skal lære mere.

Med den nye skolestrukturen styrker vi den nære ledelse med mere og bedre ledelse tættere på elever og medarbejdere.

De specialiserede skoletilbud samles og flyttes. Det sker for at skabe et stærkere fagligt miljø for speciallærere og deres elever og for at styrke samarbejdet med den almene undervisning.

For at styrke folkeskolen og den nye skolestruktur har vi desuden annulleret de planlagte driftsbesparelser på 5 mio. kr. om året på skolen.

Flere i uddannelse

Målet med den nye skolestruktur er at støtte op om arbejdet med at skabe sammenhæng i børns og unges liv fra daginstitutioner, gennem skole til uddannelse og job. Udviklingsforløbet fra 0-25 år.

Børn og unge i Ballerup Kommune skal vokse op og få de nødvendige kundskaber, færdigheder og kompetencer til at leve et godt, selvstændigt og udviklende liv – hele livet.

Jeg glæder mig over det gode samarbejde, der er mellem skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv.

Det har blandt andet resulteret i, at flere unge i Ballerup er i uddannelse. Det seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at 93 % af en ungdomsårgang i Ballerup får en uddannelse.
Det er bedre end Hovedstadens gennemsnit.

Det er en flot fremgang, men vi skal hele tiden arbejde på bliver endnu bedre.

Jeg glæder mig også over, at vi er en universitetsby. DTU har flyttet sin diplomuddannelse til Ballerup, for at skabe samarbejde mellem de studerende, forskerne og virksomhederne.
Jeg glæder mig til at følge udviklingen de kommende år.

Grobund for job, erhverv og uddannelse

Ballerup Kommune er stadig en af landets største erhvervskommuner i Danmark.
Vi er stadig gode til at tiltrække virksomheder og arbejdspladser til kommunen.

40.000 mennesker arbejder i Ballerup hver dag. Men mange af dem bor udenfor kommunen. Vi vil gerne have endnu flere til at bo, leve og arbejde i Ballerup.

Derfor har vi en langsigtet plan om at skabe en større sammenhæng mellem de, der uddanner sig og arbejder i Ballerup, og de, der bor her. Det vil give en stærkere lokal identitet og forankring.

Det glæder mig, at der kommer endnu flere arbejdspladser til. Flere af landets allerstørste virksomheder har udvidet deres aktiviteter i Ballerup: Siemens, Schneider og LEO Pharma har alle udvidet deres hovedsæder.

Novo Nordisk har netop besluttet at koncentrere sin diabetes-forskning i Måløv. Det betyder en fordobling af antal ansatte frem mod år 2020. Altså yderligere ca. 1.500 arbejdspladser til kommunen.

Det er også i Ballerup, organisationen World Trade Center har valgt at åbne sin første danske filial. World Trade Center er et verdensbrand, der kan trække danske og internationale virksomheder til.

Vi vil fortsat gerne være attraktiv som erhvervskommune. Derfor har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny erhvervspolitik. Vi har afsat ekstra midler til at styrke erhvervsindsatsen og til at styrke dialogen med virksomhederne.

Flere i beskæftigelse

Det er godt med nye virksomheder, men endnu bedre er det, at flere Ballerup borgere er kommet i arbejde i det år, der er gået.

Ledigheden er faldet 0,7 %-point de seneste 12 måneder, og vi har nu igen en lavere ledighed end vores nabokommuner.

Særligt vil jeg glæde mig over, at ungeledigheden er faldet med 3,1 %-point.

Det betyder ikke, at vi er i mål! Vi skal have ledigheden endnu længere ned. De flere arbejdspladser, der er kommet til kommunen og Jobcenterets fortsatte arbejde, håber og tror jeg, vil forbedre situationen yderligere.

Kriminaliteten gået ned

Uddannelsesfrekvensen er gået op. Ungeledigheden og ungdomskriminaliteten er gået ned. Der har aldrig været så få unge i Ballerup, der er kriminelle.

Der er en generel nedgang i antallet af anmeldelser til politiet. Vi ligger godt 15 % under tallet fra 2009.

Men vi kan konstatere, at en meget lille gruppe har fyldt negativt i medierne i 2014 med åbenlyst hashsalg.

Det gode er, at vi samarbejder mere og bedre med politiet om tingene. Det er også godt, at politiet og vi af Folketinget har fået bedre og skrappere redskaber til at vise de få kriminelle, at vi ikke vil acceptere, at de tager magten.

Jeg kan forstå, der er yderligere stramninger på vej. Det glæder mig.

Vi vil gøre det bedre for de ældre

Der har været en positiv udvikling på flere områder, men der er også områder, hvor vi skal gøre det bedre i det nye år. Det er på ældreområdet.

Vi har desværre måtte konstatere, at vi ikke har været gode nok til at få de ældre hurtigt hjem fra hospitalerne.

Vi har ellers lige bygget 100 nye plejecenterpladser, men vi kan se, at der ikke bliver ledige korttidspladser i den takt vi havde forventet, bl.a. fordi vi har lejet pladser ud til andre kommuner.

Det er godt, at de ældre på plejecentrene lever længere på grund af de nye genoptræningstilbud, men vi vil gerne have borgerne hjem fra hospitalerne.

Derfor har vi besluttet at prioritere midler til de borgere, der kommer hjem fra hospitalerne med mere pleje og besøg både dag og nat. Det vil blive bedre og tryggere at være i eget hjem frem for på hospitalet.

Vi vil også gerne videreudvikle kvaliteten af maden, som leveres af Køkken Ballerup. Det skal være sundt, varieret og velsmagende mad og mulighed for at tage hensyn til den enkeltes behov. Derfor har vi også sat ekstra 800.000 kr. af i drift fra 2015.

Mange gode frivillige kræfter

På ældreområdet glæder jeg mig over alle de mange tilbud, der er i Ballerup Kommune for at mødes og være aktiv.

Der er et væld af pensionistforeninger, mødesteder, senioridræt, undervisning osv. Nogle af dem er drevet af kommunen, men de allerfleste er drevet af gode frivillige kræfter.

En stor tak til alle jer, der virker som frivillige – enten det så er i tilbud til ældre, voksne eller børn og unge!

I den forbindelse vil jeg gerne nævne tre arrangementer, der i den grad har sat Ballerup Kommune på Danmarkskortet i året, der er gået:

Det er Kræmmerfestivalen i Harrestrup Ådal i juli, som var velbesøgt, og som gav overskud til det frivillige foreningsliv.

Det er Halloween-festen i Måløv, hvor flere hundrede frivillige står bag en fantastisk forestilling som tiltrækker tusindvis af besøgende – i år også DR1-TV.

Og endelig er det VM i Badminton i Ballerup Superarena, hvor op mod en halv milliard mennesker over hele verden fulgte de spændende kampe. Det var et arrangement, som fik stor ros af deltagere og forbund – og som kun kunne lade sig gøre, fordi frivillige hjælpere var med til at sætte Danmark og Ballerup på verdenskortet til gavn for sporten, erhverv og turisme.
Vi skal stå sammen om at skabe en bedre by

Dette var kun et lille udpluk af mange af de ting, der er sket i Ballerup i 2014.

Der er mange gode nyheder – og områder, hvor vi kan og skal gøre det bedre.

Nu venter 2015. Det bliver et år, hvor vi i Kommunalbestyrelsen fortsætter arbejdet med at skabe og forme fremtidens Ballerup til gavn for alle byens borgere og virksomheder.

Jeg glæder mig til at fortsætte med at møde endnu flere af Ballerups forskellige borgere og virksomheder og blive endnu klogere på de behov og ønsker, der er til fællesskabet, og til hvordan Ballerup bliver et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde i.

Jeg vil takke kommunens mange medarbejdere for deres gode arbejdsindsats for velfærden og for borgerne i Ballerup.

Og til sidst vil jeg gerne ønske alle borgere i Ballerup Kommune:

Et rigtig godt nytår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *