Vi vil samle og styrke specialkompetencerne
Debat Kære Mette Jørgensen. Tusind tak for dit indlæg i Ballerup Bladet fra den 27. oktober, og tak fordi du minder mig om indlægget.

Jeg forstår til fulde dit ønske om at få ro omkring dit barns skolegang. Det er grundlæggende også den ambition, et stort flertal i Kommunalbestyrelsen har. Det kan synes lidt paradoksalt, at vi laver om for at skabe ro, og jeg anerkender ligeledes, at vi kan se forskelligt på, hvad der skal til for at skabe ro.

Et stort flertal i Kommunalbestyrelsen har foretaget en samlet vurdering af de lokale og overordnede forhold, som folkeskolen skal leve op til. På den baggrund har vi besluttet en ambitiøs skolestruktur, der har tre hovedformål:

Vi vil styrke ledelsen af det pædagogiske arbejde tæt på alle børn og alle medarbejdere. Vi vil styrke alle de faglige miljøer. Endelig vil vi fastholde et skoletilbud i alle vores nuværende skoleområder. En del af styrkelsen af de faglige miljøer er at samle kompetencerne på specialundervisningsområdet.

Jeg er helt klar over, at det for den enkelte forælder kan være frustrerende, at det medfører, at ens barn skal flytte skole. Jeg ved godt, at I er glade for jeres nuværende tilbud og for de medarbejdere, der arbejder med jeres barn. Det er godt.

Som politikere skal vi tage hånd om alle børns behov, og det mener vi, at vi samlet set gør med den nye skolestruktur. Vi er meget opmærksomme på, at børn med særlige behov har brug for en veltilrettelagt flytteproces. Det agter vi også at sikre.

Lad mig derfor rette en mulig misforståelse. Vi har ikke tænkt os at samle børn med autisme og ADHD i de samme klasser. Vi har tænkt os at samle de pædagogiske kompetencer.
Vi har god erfaring med at håndtere disse flytteprocesser. Her kan jeg nævne flytningen af børn med autisme og ADHD fra den tidligere Parkskolen til den nuværende Kasperskole. I øvrigt viser Kasperskolerne hver dag, at det er muligt at skabe et meget velfungerende og anerkendt specialundervisningstilbud, hvor der både er børn med ADHD og autisme. Kasperskolen er ligeledes anerkendt i de faglige miljøer for deres undervisningstilbud. Jeg er derfor helt overbevist om, at vi også kan løse denne opgave til gavn for jeres børn.

Jeg vil tage initiativ til, at administrationen, der har ansvaret for flytningen, arrangerer et møde for jer, således at flytningen kan ske på de mest betryggende vilkår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *