Stop hetz mod arbejdsløse
Alle er enige om. at det er nemmere med rulletrappe. Den skal bare køre den rigtige vej.

Men hvorfor skal arbejdsløse så sættes på den, der ruller den forkerte vej til underdanmark?
For sådan må det føles, når man hører diverse politikere, medier og arbejdsgiverorganisationer, der sparker nedad og kræver mere kontrol, strengere regler og så videre ala VKOs håbløse arbejdsmarkedspolitik, der er skyld i, at vi mangler uddannede og folk nu.

Det jo håbløst, når man ude i kommunerne er ved at vende Jobcentrene fra kun at være nidkært kontrollerende til at være skabende.

Man er igang med at finde nøglen sammen med den arbejdsløse og A-kasserne til arbejdsmarkedet enten via arbejde eller uddanelse.

Lad os nu hjælpe dem der står uden for, ikke spænde ben for dem , når de vil på den rigtige rulletrappe. Og stoppe med at sætte dem på den der kører den modsatte vej.

15 kommentarer om “Stop hetz mod arbejdsløse”

 1. jørgen Flyr siger:

  Mere tynd luft fra Per Mortensen

  Per, jeg må spørge mig selv, om vi lever på den samme planet. Du giver med dit indlæg det indtryk, at det går vældig godt i Danmark. u skal vi sammen finde nøglen. Men trangen til at finde syndebukke på bunden af samfundet er langtfra forbi. Krisen har sat en ny dagsorden, hvor arbejdsløse og langtidsledige til bevidstløshed hænges ud som stopklodser for en ny økonomisk optur og beskyldes for krævementalitet. Men beskæftigelsen er stort set er den samme, som den var lige efter krisen, og der er stadig ca. 180.000 mennesker, der forgæves leder efter et job. Du overser at reformerne af dagpenge, efterløn, førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp er skadelige, og medfører at tusindvis af arbejdsløse og langtidssyge går voldsomt ned i indtægt, og til at kommunerne tvinger syge mennesker i arbejde, selvom de dårligt kan stå ud af sengen.

  De små sprækker der er opstået i S-R regeringens strammerlinje er sket forrige måned ved ved forhandlingerne om finanslovene efter krav fra Enhedslisten, men også fra SF som forsøger at profilere sig lidt skarpere inden det kommende folketingsvalg. Men hos Socialdemokratiet så v man har her opgav det udbredte krav om nedsættelse af optjeningskravet til dagpenge – ikke af økonomiske grunde men manglende politisk vilje.

 2. Per Mortensen siger:

  Jørgen Flyr sagt i venlig tone.
  Der er altsår meget ” Jernbane socialist ” over det du skriver.
  Tag nu ansvar og kom ind i kampen.
  Det nytter ikke at Hakke på dem, der forsøger at få vendt dagsorden.
  Fra den Liberalisterne og parnasset har sat.
  God jul til dig Jørgen

 3. jørgen Flyr siger:

  Per, hvis der var noget i det jeg skrev som du er uenig i, så vær mere præcis i kritikken.
  Der er intet “kystbane-socialist” i at være solidarisk med dem det går ud over, og revse de frelste som kalder sig ansvarlige, og repræsenterer partier der gennemfører nedskæringerne.
  Du skriver du gerne vil have en anden dagsorden, men det kan du ikke selv levere, for du stemmer i flok med de øvrige og anbefaler at stemme på de partiejere, der dikterer hvad der skal gennemføres, og hvem der skal rammes. Derved er du med til at forplumre vandene, og skabe uklarhed om målene for en socialistisk dagsorden, så et flertal i befolkningen kan tage “ansvaret” fra teknokrater og kapitalister.

 4. Per Mortensen siger:

  Jørgen Flyr sagt i venlig tone.
  Der er altsår meget ” Jernbane socialist ” over det du skriver.
  Du kan jo ikke være Kystbane socialist, da du bor i Ballerup.

 5. jørgen flyr siger:

  Per ok, Har aldrig hørt udtrykket før og aner ikke hvad det betyder. Men jeg bor jo ud til jernbanen, men troede du mente kystbane. Måske du kan uddybe hvad du mener, for det er jo nemt nok at give folk etiketter på. Men det handler om at tage parti mod uligheden i samfundet og ikke dit socialdemokratiske karrierevalg, hvor du siger et og dit parti gør noget andet.

  Jeg har læst at UNICEF har offentliggjort rapport der viser, at der er kommet 13.000 flere danske børn, der lever i fattigdom siden 2008. Fattige børn har fattige forældre!Og regeringens reformer har været medvirkende til at fattigdommen og uligheden i Danmark er steget. Det er på tide at der sadles om, og at man aktivt bekæmper fattigdom i stedet for at øge antallet af fattige.

  I stedet har regeringen øget den voksende kløft mellem dem der ofte bliver forgyldt af diverse finanslovsforlig og dem, der altid bliver glemt. Der er brug for handling nu ikke udenomssnak.

 6. jørgen flyr siger:

  Eksempel:
  Regeringen har opgivet at samle et flertal for sit lovforslag om børnecheck til udlændinge. I stedet følger regeringen EU-retten – i strid med dansk lov.

 7. Per Mortensen siger:

  1. Nej jeg skriver ikke det går godt, jeg skriver vi er ved at finde nøglen sammen.
  2. Så kommer du med en lang remse af det samme jeg skriver ( det for du til der jeg skriver er tynd luft og anden planet, mens det du skriver er det mest rigtige siden Moses steg ned fra bjerget selv om det giver samme mening )
  3. Og så kommer du med en sang om optjenings kravet, som jeg og 90 % af menige Socialdemokrater er enige om. Men det for du til at lyde som om vi mener det modsatte.
  Nu skal de tælle til 90 i folketinget for at få tingene til at hænge sammen.

 8. jørgen flyr siger:

  Røv eller kammerat?

  Per erklærer sig enig med de 90 % menige socialdemokrater, der ønsker forbedring af optjeningskravet, og samtidig erkender Per at der skal være 90 mandater i folketinget for kunne vedtage denne forbedring. Man kunne også konkludere, at demokratiet ikke virker som det burde, når et så overvældende flertal som 90 % ikke er i stand til at få deres ønsker gennemført. For desværre viste det sig jo, at socialdemokraterne stemte imod med en enkelt undtagelse, hvilket kunne have forbedret forholdene for titusindvis af arbejdsløse.

  Desværre har Per flere gange taget Mette Frederiksen i forsvar, og rost hendes dygtighed, men undsiger her den nedskæringspolitik hun har været med til og ansvarlig for at gennemføre. Per, spiller på to heste, hvilket er hykleri. Hvordan kan du anbefale folk i Ballerup at stemme på socialdemokrater, som fører nedskæringspolitik. Efter min opfattelse må de hellere stemme på Enhedslisten, hvor der her er fuld overensstemmelse og tingene hænger sammen.

  Per, det er her vores vande skiller, og vi ikke fører samme kamp. Du må vælge om du støtter dem der bliver forgyldt af regeringens blå finanspolitik eller dem der oftest bliver glemt og betaler gildet. Mere svært er det heller ikke.

 9. Per Mortensen siger:

  Demokratiet virker Jørgen Flyr.
  Men Socialdemokratiet har ikke 90 mandater.
  A – Ø – F har på god dag 72 mandater.

 10. jørgen flyr siger:

  Hvis demokratiet virker Per, hvorfor fremhæver du så at 90 % af de menige medlemmer af socialdemokratiet ønsker dagpengeforbedringer? Hvorfor forklarer du ikke hvorfor at du støtter de socialdemokrater der stemmer imod forbedringer, når der for et par måneder siden var mulighed herfor i Folketinget. Kun et socialdemokratisk medlem stemte for Enhedslistens forslag. Havde alle stemt for var det blevet vedtaget. Se det øjnene Per, at det bedrag vil vælgerne forhåbentligt straffe ved valget. Man siger et og gør noget andet.Hvordan at kan du forsvare det fatter jeg ikke. Hvis det er socialdemokratisk politik, at posterne, taburetterne, indflydelse er alt, og politikken, hensigterne, løfterne intet. Ja så kommer der et troværdighedsproblem, sm ikke kan bortforklares.

 11. jørgen flyr siger:

  Bedre tøjsmag, styr på økonomien og borgerlig politik gør, at flere i Venstres bagland nu kræver, at Helle Thorning-Schmidt afløser Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre.
  Efter det kom frem, at Lars Løkke Rasmussen har fået over 150.000 af Venstres partikroner til indkøb af tøj, har en lang række højtstående figurer i partiet fået nok af de konstante sager om statsministerkandidatens hang til luksusforbrug på andres regning. De kræver derfor, at han går af og lader sig afløse af en politiker med sunde borgerlige værdier og fremtoning.

 12. Per Mortensen siger:

  Min ven Jan Johanesen fra Fyn stemte for foreslaget.
  Det syntes jeg da var fint.
  Havde da også håbet resten af A folketings medlemmerne havde gjort det, set isoleret på dagpengene.
  Men vis de havde gjort det, havde man brudt den aftale man havde med de Radikale.
  Og så havde regeringen måtte af. Og vi havde ikke været troværdig politisk samarbejdspartner.
  Og vi ville have haft Løkke og DF tilbage.
  Set fra min stol ikke ønskeligt.

 13. jørgen flyr siger:

  Hvorfor vifte med fanen?

  Per prioriterer hensynet til de Radikale frem for hensynet til de arbejdsløse. Hermed forsvarer Per alle de forringelser regeringen har gennemført i strid med eget regeringsgrundlaget, ikke mindst på sygedagpengeområdet.
  Per forsøger at bilde folk ind at socialdemokratiet vil gennemføre forbedringer for de ledige når det er muligt – hvad ingen vel længere tror på, hvilket socialdemokratiet kommer til at bløde for ved valget. Socialdemokratiet foretrækker nemlig at føre liberalistisk politik i strid med røde valgløfter. Løgn og vælgerbedrag som mange har gennemskuet – hvem tror du vil stemme socialdemokratisk i forventning om at I vil gennemføre forbedringer for de ledige? Især når du, ifølge dit indlæg, heller ikke selv tror på det.

  Jan Johannesen, som stemte for forbedringerne, må jeg derimod have respekt for. Alle de øvrige burde skamme sig – og deres rygklappere med.

 14. jørgen flyr siger:

  Supplerende om ulighed:

  Ifølge Danmarks Statistik er ginikoefficienten, der måler indkomstfordelingen i samfundet, steget fra 27,4 i 2012 til 27,9 i fjor. I regeringsgrundlaget står der, at den nuværende regering lægger vægt på at begrænse uligheden. Men skatte-, kontanthjælps- og SU-reformer har i stedet været med til øge uligheden målt med ginikoefficienten.

  Generelt har uligheden været stigende siden midt i 1990’erne, og under VK-regeringen voksede ginikoefficienten markant fra cirka 22 til 27,7. Hvis DF og V igen kommer til magten, så bliver den banket op over 30, det første de gør noget ved er starthjælpen og kontanthjælpsloftet.

  Lad det nye år blive kendetegnet på solidaritet og fred i langt højere grad, end vi har set i det gamle år, så ville jeg blive glad.

 15. jørgen Flyr siger:

  http://www.ft.dk/…/PartiOve…/Socialdemokratiet/Historie.aspx

  Det er ikke de rigtige folk der står i spidsen for Socialdemokratiet og slet ikke de rigtige der sidder i regeringen. Lad os få luftet ud i dette parti,og lad nye kræfter komme til der tromod det oprindelige formål og værdigrundlag i Socialdemokratiet.

Skriv et svar til Per Mortensen Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *